Exportdocumenten

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Als u exporteert krijgt u met veel documenten te maken. Welke documenten u nodig heeft is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het product, land van bestemming en gekozen transportmiddel. Deze documenten kunnen door verschillende partijen worden gevraagd. Bijvoorbeeld een douane of andere overheidsinstantie in het bestemmingsland, een bank of de koper.

Transportdocumenten

Voor het vervoeren van goederen naar het buitenland is een transportdocument nodig. Het soort document hangt af van de vervoerswijze.

Douanedocumenten

Exporteert u goederen naar een land buiten de EU, dan moet u daarvan aangifte doen bij de douane. Deze uitvoeraangifte gebeurt digitaal. Meestal doet een vervoerder of douane-expediteur dit voor u. Bedrijven mogen ook zelf aangifte doen, maar hebben dan een geschikt softwarepakket nodig en dienen zich aan te melden bij de Nationale Helpdesk DouaneExternal link.

KvK export- en oorsprongsdocumenten

De Kamer van Koophandel is betrokken bij de afgifte van de volgende exportdocumentenExternal link:

  • Certificaat van Oorsprong (Certificate of Origin): een Certificaat van Oorsprong (CvO) bewijst waar een product gemaakt is.
  • EUR.1 / EUR-MED: De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen vrijhandelsakkoorden afgesloten. Dit levert bij wederzijdse invoer van oorsprongsproducten meestal korting of vrijstelling van invoerrechten op. Als bewijsstuk hiervoor kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Voor zendingen met beperkte waarde tot 6.000 Euro is een factuurverklaring mogelijk.
  • Legalisatie / Certificering van exportdocumentenExternal link: als u een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer.
  • ATA-carnet: om bij tijdelijke uitvoer oponthoud en administratieve rompslomp aan de grens te beperken, kunt u in veel landen buiten de EU gebruik maken van een ATA-carnet.

Aan de afgifte van exportdocumenten door de Kamer van Koophandel zijn kosten verbonden.

Andere oorsprongsdocumenten (verklaringen)

De volgende verklaringen hebben ook betrekking op de oorsprong van producten. Deze verklaringen verstrekt u zelf. De Kamer van Koophandel adviseert eventueel over het gebruik van deze verklaringen.

Overige exportdocumenten

Andere belangrijke documenten bij export, naast de gebruikelijke factuur en paklijst:

  • ATR-certificaat: Een douanedocument dat u kunt gebruiken bij export naar Turkije. De EU heeft met Turkije een douane-akkoord gesloten, waardoor de Turkse importeur voor de meeste goederen geen invoerrechten betaalt. De goederen moeten dan wel uit de EU komen. Dit legt u vast in een ATR-certificaat.
  • Exporter Registry Form: als u bepaalde textielproducten exporteert naar Turkije, heeft u een Exporter Registry Form nodig.
  • Andere documenten die specifiek gelden voor bepaalde producten en/of bepaalde bestemmingslanden. Dit varieert van uitvoervergunningen en exportverklaringen tot veterinaire en fytosanitaire certificaten. De Markt Access DatabaseExternal link geeft informatie over benodigde documenten bij invoer in verschillende niet-EU landen.

Video: Exportdocumenten

Bekijk de video 'Exportdocumenten'.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door

KVK