Exportdocumenten

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Als u exporteert krijgt u met veel documenten te maken. Welke documenten u nodig heeft, hangt af van onder andere het product, land van bestemming en transportmiddel. Verschillende partijen kunnen vragen om deze documenten. Bijvoorbeeld een douane, een bank of de koper.

Transportdocumenten

Voor het vervoeren van goederen naar het buitenland is een transportdocument nodig. Het soort document hangt af van de manier van vervoeren.

Douanedocumenten

Exporteert u goederen naar een land buiten de EU? Dan moet u daarvan digitaal aangifte doen bij de douane. Meestal doet een vervoerder of douane-expediteur dit voor u. U mag ook zelf aangifte doen. U moet zich dan aanmelden bij de Nationale Helpdesk Douane.

KvK export- en oorsprongsdocumenten

KVK geeft de volgende exportdocumenten af:

 • Certificaat van Oorsprong (Certificate of Origin): een Certificaat van Oorsprong (CvO) bewijst waar een product gemaakt is.
 • EUR.1 / EUR-MED: De EU heeft met een aantal landen en groepen van landen vrijhandelsakkoorden afgesloten. Dit levert bij wederzijdse invoer van oorsprongsproducten meestal korting of vrijstelling van invoerrechten op. Als bewijs hiervoor kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Voor zendingen met een waarde tot € 6.000 is een factuurverklaring genoeg.
 • Legaliseren van exportdocumenten: als u een handtekening legaliseert, geeft dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer.
 • ATA-carnet: om bij tijdelijke uitvoer oponthoud en administratieve rompslomp aan de grens te beperken, kunt u in veel landen buiten de EU gebruik maken van een ATA-carnet.

Het aanvragen van exportdocumenten bij KVK kost geld.

Andere oorsprongsdocumenten (verklaringen)

De volgende verklaringen hebben ook betrekking op de oorsprong van producten. Deze verklaringen verstrekt u zelf. Kijk voor het gebruik van deze verklaringen en welke aanvullende regeling (TE of REX) nodig is in het overzicht op KVK.nl (pdf).

 • Factuurverklaring: een oorsprongsverklaring als alternatief voor een EUR.1 of EUR-MED certificaat. Deze gebruikt u voor kleine zendingen met preferentiële oorsprongsproducten met een waarde van minder dan € 6.000.
 • Regeling Toegelaten Exporteur (TE): factuurverklaring voor bedrijven die regelmatig met een EUR.1 of EUR-MED exporteren, die een overzichtelijk leveringsprogramma hebben en beschikken over voldoende kennis met betrekking tot import en export.
 • Registered Exporter (REX): registratie voor bedrijven die factuurverklaringen willen gebruiken wanneer ze goederen van preferentiële oorsprong gaan exporteren.
 • Leveranciersverklaring 2015/2447: een leveranciersverklaring preferentiële oorsprong (2015/2447) kunt u gebruiken als bewijsstuk voor een EUR.1-certificaat.
 • Leveranciersverklaring voor goederen van niet preferentiële oorsprong (LvO): een leveranciersverklaring voor goederen van niet preferentiële oorsprong kunt u als bewijsstuk gebruiken om bij KVK een certificaat van oorsprong te krijgen.

Overige exportdocumenten

Andere belangrijke documenten bij export, naast de gebruikelijke factuur en paklijst:

 • ATR-certificaat: Een douanedocument dat u kunt gebruiken bij export naar Turkije. De EU heeft met Turkije een douane-akkoord gesloten. Hierdoor betaalt een Turkse importeur voor de meeste goederen geen invoerrechten. De goederen moeten dan wel uit de EU komen. Dit legt u vast in een ATR-certificaat.
 • Andere documenten die specifiek gelden voor bepaalde producten en/of bepaalde bestemmingslanden. Zoals uitvoervergunningen, exportverklaringen, veterinaire certificaten en fytosanitaire certificaten. Access2Markets geeft informatie over benodigde documenten bij invoer in landen buiten de EU. Lees meer over exporteren met de juiste documenten op KVK.nl.