Verplichte CBS-vragenlijst

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Heeft u als ondernemer een vragenlijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontvangen? Voor de meeste vragenlijsten geldt dat u verplicht bent deze in te vullen. Of een vragenlijst verplicht is, staat duidelijk aangegeven in de brief die u krijgt. Het CBS verzamelt en publiceert statistische informatie over de economie.

Waarom vraagt het CBS om uw bedrijfsgegevens?

Uw bedrijfsgegevens zijn nodig om bijvoorbeeld de economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en de werkgelegenheid in beeld te brengen. Het CBS maakt zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bekend zijn bij andere (overheids)instanties zoals de Belastingdienst. Dat is vaak voldoende. Maar als die informatie niet genoeg is, kan het CBS u vragen een vragenlijst (enquête) in te vullen.

Vragenlijst CBS is verplicht

Voor een verplichte vragenlijst moet u volgens de Wet op het CBS op tijd informatie doorgeven. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen.

Wat vraagt het CBS aan u?

De enquête van het CBS gaat over bijvoorbeeld:

  • de rechtsvorm van uw bedrijf
  • hoeveel vestigingen u heeft en hoe groot ze zijn
  • uw economische activiteiten
  • uw kosten zoals inkoop, lonen, sociale lasten en belastingen
  • uw voorraden
  • het ziekteverzuim en ziekmeldingen
  • de productie, inzameling en verwerking van afval

Hoe levert u gegevens aan?

U ontvangt een brief van het CBS als u de vragenlijst moet invullen. In de brief staan uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. U vult de vragenlijst in via een beveiligde website. Ook het verzenden van uw gegevens via de website is veilig.

Bent u de inlogcodes kwijt? U kunt nieuwe inlogcodes aanvragen via de website van het CBS.

Uw financiële gegevens importeren in de vragenlijst

Werkt u in de accountancy, belastingadvisering en administratie, detailhandel, groothandel, bouw of de horeca? Dan kunt u uw financiële gegevens direct importeren in de vragenlijst van de Jaarstatistiek. Uw financiële administratie moet dan wel gekoppeld zijn aan het Referentie GrootboekSchema (RGS). U kunt deze koppeling zelf regelen via het CBS.

Hoe gebruikt het CBS uw gegevens?

Het CBS mag uw informatie alleen gebruiken om statistieken te maken. Uw gegevens worden niet aan anderen gegeven. Ook zijn uw gegevens niet te herkennen in de resultaten, rapporten en artikelen van het CBS.

Waar vind ik de statistieken van het CBS?

Op de website van het CBS worden rapportages en nieuwsberichten gepubliceerd over de bedrijfsgegevens. Zo publiceert het CBS elk kwartaal de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Daarin leest u over de ontwikkelingen en verwachtingen van ondernemers. Als ondernemer kunt u dit gebruiken voor uw marktoriëntatie en eigen onderzoeken.

Dit artikel is gerelateerd aan: