Gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen
Gaat u gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren? Bekijke welke regels en veiligheidsvoorschriften er gelden.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden er regels voor de veiligheid. Het ADR is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In het ADR staan verantwoordelijkheden voor de afzender, de geadresseerde, de belader, de verpakker, de vervoerder, de vuller en de exploitant van een tankcontainer of transporttank.

  Als vervoerder bent u verantwoordelijk voor het:

  • controleren of de zending voldoet aan het ADR
  • controleren of de juiste documenten mee gaan
  • nagaan of het voertuig en de wijze van belading voldoen aan de eisen
  • vervoeren, laden, lossen en tijdelijk afladen van gevaarlijke stoffen

  Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

  Nederland heeft bovenop de Europese regels extra afspraken gemaakt voor veiligheid van omwonenden. Het Basisnet geeft aan hoeveel vervoer van gevaarlijke stoffen er over rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen mag gaan. En wat daarbij de maximale risico's zijn voor de mensen die langs die routes wonen en werken. Als het risico hoog is, mogen er geen woningen, ziekenhuizen, scholen of verpleeghuizen langs het traject staan.

  Routeplicht

  Gemeenten en provincies kunnen een route aanwijzen die u moet volgen als u bepaalde gevaarlijke stoffen vervoert. Dat heet routeplicht. Sommige provincies en gemeenten geven de verplichte route met verkeersborden aan.

  Ontheffing routeplicht aanvragen

  U moet de verplichte route volgen. Wilt u een andere route nemen om bijvoorbeeld te laden of te lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

  Tunnels

  U mag niet zomaar met gevaarlijke stoffen door tunnels rijden. De veiligheidscategorie waaronder de tunnel valt, bepaalt welke gevaarlijke stoffen erdoor mogen.

  Parkeren

  Een voertuig met gevaarlijke stoffen mag u niet overal parkeren. Gemeentes kunnen eisen stellen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  Beladen

  De lading moet u op de juiste manier behandelen en vastzetten. Deze mag niet gaan schuiven of beschadigen tijdens het transport.

  Uitrusting

  Het voertuig moet uitgerust zijn om een incident te kunnen bestrijden. Er moeten brandblussers en middelen voor algemene en persoonlijke bescherming aanwezig zijn.

  Ontheffing, toestemming of goedkeuring aanvragen bij ILT

  Kunt u voor het vervoer van gevaarlijke stoffen niet voldoen aan de gestelde eisen? Dan kunt u in bijzondere gevallen een ontheffing aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarnaast kunt u toestemming of goedkeuring aanvragen bij de ILT, als de ILT, volgens de vervoersregelgeving in kwestie, daartoe het juiste loket is.

  ADR-certificaat voor chauffeur

  De chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert, heeft een ADR-certificaat nodig. U vraagt dit certificaat aan bij het CBR.

  Documenten en etikettering

  In het ADR staan eisen voor de etikettering van gevaarlijke stoffen. Daarnaast moet elk vervoermiddel voor gevaarlijke stoffen oranje herkenningsborden hebben. Uw chauffeur moet schriftelijke instructies bij zich hebben. Dit heet een gevarenkaart. Ook is een vervoersdocument verplicht waarop staat welke gevaarlijke stoffen mee gaan. Soms moet de chauffeur ook nog andere documenten kunnen tonen, zoals een containerbeladingscertificaat.

  Voertuig gevaarlijke stoffen keuren

  U moet uw voertuigen, naast de APK, in een aantal gevallen periodiek laten keuren. Welke keuringen dat zijn, hangt af van het voertuig. De RDW doet deze keuringen. Na de keuring krijgt u een keuringscertificaat. Dit moet uw chauffeur tijdens het transport bij zich hebben.

  Veiligheidsadviseur

  In veel gevallen moet u een veiligheidsadviseur in dienst hebben. Soms geldt er een vrijstelling, of mag u ook een externe veiligheidsadviseur inhuren. Een veiligheidsadviseur moet een certificaat veiligheidsadviseur over de weg hebben.

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English) Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1