Dit artikel is gerelateerd aan:

Gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren? Bekijke welke regels en veiligheidsvoorschriften er gelden.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden er regels voor de veiligheid. Het ADR is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In het ADR staan verantwoordelijkhedenExterne link voor de afzender, de geadresseerde, de belader, de verpakker, de vervoerder, de vuller en de exploitant van een tankcontainer of transporttank.

  Als vervoerder bent u verantwoordelijk voor het:

  • controleren of de zending voldoet aan het ADR
  • controleren of de juiste documenten mee gaan
  • nagaan of het voertuig en de wijze van belading voldoen aan de eisen
  • vervoeren, laden, lossen en tijdelijk afladen van gevaarlijke stoffen

  Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

  Nederland heeft bovenop de Europese regels extra afspraken gemaakt voor veiligheid van omwonenden. Het BasisnetExterne link geeft aan hoeveel vervoer van gevaarlijke stoffen er over rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen mag gaan. En wat daarbij de maximale risico's zijn voor de mensen die langs die routes wonen en werken. Als het risico hoog is, mogen er geen woningen, ziekenhuizen, scholen of verpleeghuizen langs het traject staan.

  Routeplicht

  Gemeenten en provincies kunnen een route aanwijzen die u moet volgen als u bepaalde gevaarlijke stoffen vervoert. Dat heet routeplichtExterne link. Sommige provincies en gemeenten geven de verplichte route met verkeersbordenExterne link aan.

  Ontheffing routeplicht aanvragen

  U moet de verplichte route volgen. Wilt u een andere route nemen om bijvoorbeeld te laden of te lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

  Tunnels

  U mag niet zomaar met gevaarlijke stoffen door tunnels rijden. De veiligheidscategorieExterne link waaronder de tunnel valt, bepaalt welke gevaarlijke stoffen erdoor mogen.

  Parkeren

  Een voertuig met gevaarlijke stoffen mag u niet overal parkerenExterne link. Gemeentes kunnen eisen stellen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  Beladen

  De ladingExterne link moet u op de juiste manier behandelen en vastzetten. Deze mag niet gaan schuiven of beschadigen tijdens het transport.

  Uitrusting

  Het voertuig moet uitgerust zijnExterne link om een incident te kunnen bestrijden. Er moeten brandblussers en middelen voor algemene en persoonlijke bescherming aanwezig zijn.

  Ontheffing vervoersverbod

  Bij gladheid of dichte mist mag u geen gevaarlijke stoffen vervoeren. Blijft het lang glad of mistig en kunt u bewijzen dat het vervoer spoed heeft? Dan kunt u een ontheffing krijgen van dit vervoersverbod. U vraagt de ontheffing vervoer gevaarlijke stoffenExterne link aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  ADR-certificaat voor chauffeur

  De chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert, heeft een ADR-certificaat nodig. U vraagt dit certificaat aan bij het CBR.

  Documenten en etikettering

  In het ADR staan eisen voor de etikettering van gevaarlijke stoffenExterne link. Daarnaast moet elk vervoermiddel voor gevaarlijke stoffen oranje herkenningsbordenExterne link hebben. Uw chauffeur moet schriftelijke instructiesExterne link bij zich hebben. Dit heet een gevarenkaart. Ook is een vervoersdocument verplicht waarop staat welke gevaarlijke stoffen mee gaan. Soms moet de chauffeur ook nog andere documentenExterne link kunnen tonen, zoals een containerbeladingscertificaat.

  Voertuig gevaarlijke stoffen keuren

  U moet uw voertuigen, naast de APK, in een aantal gevallen periodiek laten keurenExterne link. Welke keuringen dat zijn, hangt af van het voertuig. De RDW doet deze keuringen. Na de keuring krijgt u een keuringscertificaat. Dit moet uw chauffeur tijdens het transport bij zich hebben.

  Veiligheidsadviseur

  In veel gevallen moet u een veiligheidsadviseurExterne link in dienst hebben. Soms geldt er een vrijstelling, of mag u ook een externe veiligheidsadviseur inhuren. Een veiligheidsadviseur moet een certificaat veiligheidsadviseur over de wegExterne link hebben.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven