Dit artikel is gerelateerd aan:

Gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Het ADR is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit is de basis voor de Nederlandse regels.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden er regels voor de veiligheid. Het ADR is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit is de basis voor de Nederlandse regels. In het ADR staan veiligheidsvoorschriften voor de afzender, de geadresseerde, de belader, de verpakker, de vervoerder en de vuller. De vervoerder is verantwoordelijk voor het vervoeren, laden, lossen en tijdelijk afladen van gevaarlijke stoffen.

  Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

  Bovenop de Europese regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er extra regels in Nederland. De Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Het systeem BasisnetExterne link geeft aan hoeveel vervoer van gevaarlijke stoffen er over rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen mag gaan. En wat daarbij de maximale risico's zijn voor de mensen die langs die routes wonen en werken.

  Ontheffing routeplicht aanvragen

  Sommige provincies en gemeenten geven de verplichte routeExterne link met verkeersborden aan. Wilt u een andere route nemen om bijvoorbeeld te laden of te lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

  Certificaat voor chauffeur

  De chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert, heeft een ADR-certificaat nodig. U vraagt dit certificaat aan bij het CBR.

  Roetfilters monteren

  In het ADR staan eisen aan uitlaatafscherming en veiligheid van elektrische componenten. Gaat u een roetfilter plaatsen in voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren? Dan moet het voertuig ook na het plaatsen van een roetfilter blijven voldoen aan deze eisen.

  Herkenningsborden en gevarenkaart

  In het ADR staan eisen voor de etikettering van gevaarlijke stoffen. Daarnaast moet elk vervoermiddel voor gevaarlijke stoffen oranje herkenningsbordenExterne link hebben. Uw chauffeur moet schriftelijke instructiesExterne link bij zich hebben. Dit heet een gevarenkaart.

  Voertuig gevaarlijke stoffen keuren

  U moet uw voertuigen, naast de APK, in een aantal gevallen periodiek laten keurenExterne link. Welke keuringen dat zijn, hangt af van het voertuig. De RDW doet deze keuringen uit. Na de keuring krijgt u een keuringscertificaat. Dit moet uw chauffeur tijdens het transport bij zich hebben.

  Ontheffing vervoersverbod

  Bij gladheid of dichte mist mag u geen gevaarlijke stoffen vervoeren. Blijft het lang glad of mistig en kunt u bewijzen dat het vervoer spoed heeft? Dan kunt u een ontheffing krijgen van dit vervoersverbod. U vraagt de ontheffing vervoer gevaarlijke stoffenExterne link aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Veiligheidsadviseur

  In veel gevallen moet u een veiligheidsadviseurExterne link in dienst hebben. Soms geldt er een vrijstelling, of mag u ook een externe veiligheidsadviseur inhuren. Een veiligheidsadviseur moet beschikken over een certificaat veiligheidsadviseur over de wegExterne link. De divisie CCV van het CBR geeft dit certificaat af.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven