Opslag gevaarlijke stoffen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Gaat u gevaarlijke stoffen opslaan? Er zijn bijvoorbeeld restanten of opslag van werkvoorraad op of in de buurt van de werkplek, afval of opslag van deze stoffen in het magazijn. U moet ervoor zorgen dat er geen gevaar kan ontstaan voor uw werknemers en uw omgeving. Bijvoorbeeld explosie- of brandgevaar als een gevaarlijke stof lekt of in aanraking komt met een andere gevaarlijke stof.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of ernstige hinder veroorzaken voor mensen, dieren en het milieu. Deze stoffen hebben bijvoorbeeld een ADR-classificatie.

Vergunning voor opslaan gevaarlijke stoffen

Als u gevaarlijke stoffen opslaat heeft u mogelijk een vergunning nodig of u moet melden. U kunt in het Omgevingsloket controleren of u een vergunning nodig heeft en of u een melding moet doen als u gevaarlijke stoffen opslaat. U kunt meteen aanvragen en melden in het Omgevingsloket.

Welke regels gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen?

De regels die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen hebben als doel om uw medewerkers en de omgeving (het milieu en omwonenden) te beschermen.

Als u gevaarlijke stoffen gaat opslaan, dan moet u zich houden aan de regels van:

Die regels gaan bijvoorbeeld over veiligheidsvoorschriften, bodembescherming, veiligheidsafstanden, brandveiligheid en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Arboregels voor opslag gevaarlijke stoffen

Als u (verpakte) gevaarlijke stoffen in uw bedrijf opslaat moet u zich houden aan de PGS 15 richtlijn. Hierin staan de regels over de veiligheid van werknemers, brandveiligheid en omgevingsveiligheid. U moet bijvoorbeeld:

  • gevaarlijke stoffen opslaan in speciale opslagvoorzieningen
  • bepaalde ADR-klassen apart opslaan
  • stoffen die met elkaar een gevaarlijke reactie kunnen hebben, apart opslaan
  • een intern noodplan en arbovoorzieningen hebben zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, een nooddouche en een oogspoelvoorziening

Grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen

Als u grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaat waardoor er een zwaar ongeluk zou kunnen gebeuren dan bent u een Seveso-inrichting (voorheen Brzo-bedrijf). Dan moet u zich houden aan de Europese Seveso III Richtlijn.

U moet zich ook houden aan de aanvullende risico-inventarisatie & -evaluatie (ARIE-regeling) uit het Arbobesluit. U legt vast hoe u omgaat met veiligheidsrisico's. U moet een inventarisatie maken van de maatregelen die u neemt, een evaluatie van de risico’s en een plan van aanpak om de risico’s te beperken. Hoe u dat doet, hangt af van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)