Gevaarlijke stoffen opslaan

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen
Gevaarlijke stoffen zijn schadelijk voor mens of milieu, bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Gaat u gevaarlijke stoffen opslaan?

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Gevaarlijke stoffen zijn schadelijk voor mens of milieu, bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Gaat u gevaarlijke stoffen opslaan? Dan heeft u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig. U moet zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012. In de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) vindt u richtlijnen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen.

  Grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan

  Heeft u grote hoeveelheden gevaarlijke (chemische) stoffen in beheer? Dan geldt aanvullende regelgeving om werknemers, milieu en omwonenden te beschermen. U moet zich houden aan de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) of het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015). U moet vastleggen hoe u omgaat met veiligheidsrisico's. Hoe u dat doet, hangt af van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

  Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE)

  In een ARIE-document beschrijft u hoe u met de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen op uw bedrijfsterrein omgaat. Een ARIE-rapportage heeft dezelfde onderdelen als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met de ARIE Rekentool kunt u bepalen of u een ARIE nodig heeft.

  Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

  Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) gaat over de gevolgen voor het milieu. U moet maatregelen nemen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. De gevaarlijke stoffen zijn opnieuw ingedeeld. Check bij Kenniscentrum InfoMil of uw bedrijf onder het BRZO 2015 valt.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven