Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Informatie geven over financiële producten en diensten

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op ± 2 min lezenEnglish version

Biedt u een financieel product of een financiële dienst aan? Zoals een hypotheek, verzekering, belegging of betaalproduct? Of bemiddelt u hierin? Dan moet u uw klant goede en duidelijke informatie geven. Dit doet u voordat u een overeenkomst afsluit. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bepaalt aan welke eisen uw informatie moet voldoen.

Informatie over financiële producten

De AFM heeft per product en dienst eisen opgesteld waar uw informatie aan moet voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw offertes, productfolders en reclame. De informatie mag niet misleidend zijn.

Zorgplicht

Bent u financieel adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigd agent? Dan heeft u een zorgplicht (nazorg). U moet bijvoorbeeld:

  • regelmatig controleren of het product nog bij de situatie van uw klant past
  • veranderingen in het product of contract direct aan uw klant doorgeven

U mag alleen producten verkopen die in het belang zijn van uw klant. De AFM kan ingrijpen bij misstanden.

Essentiële-informatiedocument (Eid)

Voor veel beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP) moet u een essentiële-informatiedocument (Eid) geven aan de klant.

Beleggingsverzekeringen

Verkoopt u beleggingsverzekeringen? Dan moet u uw klant inzicht geven in zijn situatie. Ook moet u uw klant betere opties geven als die er zijn. U moet hem de keuze geven: stopzetten, wijzigen of voortzetten van de beleggingspolis. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete of dwangsom van de AFM.

Kredieten aanbieden

Biedt u kredieten (leningen) aan? U moet voordat u een overeenkomst afsluit uw klant informeren over de kredietvoorwaarden en de kosten. Uw klant kan binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen nog afzien van de kredietovereenkomst. Dat mag hij ook als u een voorwaarde heeft opgenomen die u niet vooraf genoemd heeft.

Hypotheken aanbieden

Biedt u hypotheken aan? Dan moet u aan uw klant duidelijke informatie geven. Bijvoorbeeld over de opbouw van de variabele rente. Dit doet u voordat uw klant de hypotheek afsluit. Als de rentevaste periode verloopt, moet u 3 maanden van tevoren een nieuw aanbod doen.

Dienstverleningsdocument en provisieverbod

Geeft u advies over producten die onder het provisieverbod vallen? Of bemiddelt u hierin? Dan moet u uw klanten een dienstverleningsdocument (DVD) geven. In het DVD zet u welke diensten u verleent en hoeveel geld u hiervoor vraagt.

Prospectusplicht

Wilt u verhandelbare effecten, zoals aandelen en obligaties aanbieden? Dan moet u een prospectus publiceren. In het prospectus zet u onder welke voorwaarden u de effecten aanbiedt. U moet uw pospectus laten goedkeuren door de AFM.

Zie ook

Naar boven