Informatie geven over financiële producten en diensten

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 23 jan 2024
2 min lezen
English version

Biedt u een financieel product of een financiële dienst aan? Zoals een hypotheek, verzekering, belegging of betaalproduct? U moet uw klant duidelijke informatie geven over uw financiële producten en diensten. Dit doet u voordat u een overeenkomst afsluit.

Eisen aan informatie financieel product of dienst

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bepaalt aan welke eisen uw informatie moet voldoen. Dit gaat bijvoorbeeld over uw offertes, productfolders en reclame. De informatie mag niet misleidend zijn. Het moet eerlijk, betrouwbaar en begrijpelijk zijn.

Wat u moet doen voor de klant (zorgplicht)

Bent u financieel adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigd agent? Dan moet u voor uw klant zorgen (zorgplicht/nazorg). U moet bijvoorbeeld:

  • regelmatig controleren of het product nog bij de situatie van uw klant past
  • veranderingen in het product of contract direct aan uw klant doorgeven

U mag alleen producten verkopen waar uw klant iets aan heeft. De AFM kan ingrijpen bij misstanden.

Essentiële-informatiedocument (Eid)

Voor veel financiële producten en verzekeringsproducten met een beleggingsdeel moet u uw klant informeren over bijvoorbeeld de risico’s, het verwachte rendement en andere belangrijke zaken. Dit doet u door de klant een essentiële-informatiedocument (Eid) te geven. Dit document helpt de klant met begrijpen en vergelijken van de producten die u aanbiedt.

Beleggingsverzekeringen

Bij het verkopen van beleggingsverzekeringen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals:

  • ervoor zorgen dat uw klant de eigen situatie begrijpt
  • uw klant betere opties geven als die er zijn
  • uw klant de keuze geven: stopzetten, wijzigen of voortzetten van de beleggingspolis

Doet u dit allemaal niet, dan riskeert u een boete of de AFM eist dat u geld betaalt omdat u de regels niet volgt. Dit noemen we een dwangsom.

Leningen aanbieden

Biedt u leningen (kredieten) aan? Voor u een overeenkomst afsluit, moet u uw klant informeren over de voorwaarden en kosten. Uw klant mag binnen 14 dagen zonder verdere uitleg afzien van de kredietovereenkomst. Dat mag uw klant ook als u later (achteraf) een voorwaarde opneemt die u niet eerder noemde. De klant heeft dan weer 14 dagen bedenktijd.

Hypotheken aanbieden

Biedt u hypotheken aan? Geef duidelijke informatie aan uw klant. Bijvoorbeeld over de opbouw van de variabele rente. Dit doet u voordat uw klant de hypotheek afsluit. Als de rentevaste periode verloopt, moet u ten minste 3 maanden van tevoren een nieuw aanbod doen.

Vergelijkingskaart en provisieverbod

Provisie is geld dat een adviseur krijgt van de bank of verzekeraar als beloning voor de producten die zij verkopen aan een klant. Voor een aantal producten mag dat niet meer. Er geldt een zogenaamd provisieverbod voor die producten.

Geeft u advies over producten die onder het provisieverbod vallen? Of bemiddelt u hierin? Dan moet u uw klanten een vergelijkingskaart geven. Met de vergelijkingskaart kunnen consumenten diensten en kosten eenvoudig vergelijken. De vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument (DVD).

Prospectusplicht

Wilt u verhandelbare effecten, zoals aandelen en obligaties aanbieden? Dan moet u mogelijk een prospectus publiceren. In het prospectus zet u onder andere onder welke voorwaarden u de effecten aanbiedt. U moet uw prospectus laten goedkeuren door de AFM.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: