Dit artikel is gerelateerd aan:

Informatie geven over financiële producten en diensten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Biedt u een financieel product of dienst aan? Zoals een hypotheek, verzekering, belegging of betaalproduct? Of bemiddelt u hierin? Dan moet u uw klant informatie geven in bijvoorbeeld offertes, kredietprospectus, essentiële-informatiedocument (Eid) en andere documenten. De informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Op basis van de informatie moet uw klant het product goed kunnen beoordelen.

Eisen aan informatie over financiële producten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vermeldt per product en dienst aan welke eisen de informatie moet voldoen. Het handboek 'Werken aan duidelijke klantinformatie' (pdf) helpt u bij het maken van begrijpelijke informatie over financiële producten. Als financieel dienstverlener heeft u een zorgplicht ten aanzien van uw klant. U mag alleen producten verkopen die in zijn belang zijn. De AFM kan ingrijpen bij misstanden.

Beleggingsverzekeringen

Verkoopt of verkocht u beleggingsverzekeringen? Dan moet u uw klant meer inzicht geven in zijn specifieke situatie en de verbetermogelijkheden. U moet hem daarbij de keuze voorleggen: stopzetten, wijzigen of voortzetten van de beleggingspolis. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete of dwangsom van de AFM.

Kredieten en hypotheken

Biedt u geldleningen aan? Dan moet u uw klanten vóór het sluiten van de kredietovereenkomst informeren over de kredietvoorwaarden en de kosten. Dat doet u in de vorm van een jaarlijks kostenpercentage. Uw klant kan binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen nog afzien van de kredietovereenkomst. Dat mag hij ook als u een voorwaarde heeft opgenomen die u niet vooraf genoemd heeft. Maakt u zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken? Dan kan uw klant de eventuele schade verhalen op u als handelaar of kredietverlener.

Verstrekt u hypotheken? Dan moet u uw klant onder andere duidelijkheid geven over de opbouw van de variabele rente. Dit doet u voor het afsluiten van de hypotheek. Als de rentevastperiode verloopt moet u 3 maanden van tevoren een nieuw aanbod doen.

Dienstverleningsdocument en provisieverbod

Geeft u als tussenpersoon advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen? Dan moet u uw klanten een dienstverleningsdocument (DVD) geven. In het DVD zet u welke diensten u verleent. En wat de beloning is die u voor uw dienstverlening ontvangt van uw klant. U stuurt uw klanten een rekening. U kunt vooraf een vast bedrag of een uurtarief afspreken.

Prospectusplicht

Wilt u verhandelbare effecten, zoals aandelen en obligaties, aan het publiek aanbieden of op een gereglementeerde markt verhandelen? Dan heeft u een door de AFM goedgekeurd prospectus nodig. In het prospectus vermeldt u de voorwaarden van de emissie.

Essentiële-informatiedocument (Eid)

Voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP) moet u een essentiële-informatiedocument (Eid) verstrekken aan de consument.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven