Waarschuwing bij reclame lenen en beleggen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Als u reclame maakt voor een lening of een vorm van beleggen moet u een waarschuwing voor de risico’s vermelden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt hier toezicht op.

Geld lenen kost geld waarschuwing

Maakt u reclame voor leningen? Dan moet u duidelijke informatie geven over bijvoorbeeld de kosten en de rente. U mag niet adverteren met actietarieven. En u moet een kredietwaarschuwing gebruiken. De kredietwaarschuwing is een combinatie van de zin Geld lenen kost geld en een symbool. De kredietwaarschuwing is verplicht voor alle kredietreclames online, op tv en radio en in gedrukte media. U moet hiervoor materiaal van de AFM gebruiken.

Risico-indicator bij reclame voor beleggen

Maakt u reclame voor het beleggen van geld in bijvoorbeeld verzekeringen of banksparen? Dan moet u waarschuwen voor de risico’s en wat de belegging oplevert (lage of hoge rente). In de reclame moet een risico-indicator met de verplichte waarschuwingszin staan. U moet hiervoor materiaal van de AFM gebruiken. Dit geldt voor drukwerk, online reclame, radio en televisie.

Voor bepaalde financiële producten met veel risico mag u geen reclame maken. De AFM mag deze producten aanwijzen.

Vrijstellingsvermelding

Als u niet onder AFM-toezicht valt (u heeft geen vergunningplicht of prospectusplicht), dan moet u in uw reclame een vrijstellingsvermelding zetten. De vrijstellingsvermelding bestaat uit een zin en een symbool.

Regels voor finfluencers

Gebruikt u of bent u een contentmaker of influencer die over beleggen post (finfluencer)? Voor het geven van financiëel advies, heeft u een vergunning voor het aanbieden van financiële diensten nodig. Er zijn regels voor het verspreiden van content over beleggen zoals:

  • U mag zonder vergunning geen beleggingsadvies geven waarbij u ingaat op de persoonlijke situatie van uw volger
  • U mag wel een algemene, objectieve beleggingsaanbeveling doen
  • U moet duidelijk zijn over uw eigen belangen
  • U mag niet betaald krijgen voor het werven van klanten

Dit artikel is gerelateerd aan: