Bedenktijd bij verkoop

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een klant heeft een product of dienst bij u gekocht. Achteraf ziet hij liever af van deze aankoop. Moet u hem dan zijn geld teruggeven?

Bedenktijd bij verkoop in een winkel

In een winkel geldt geen bedenktijd. U levert het product en uw klant neemt het tegen de afgesproken prijs in ontvangst. Als winkelier kunt u andere voorwaarden hebben. U kunt ervoor kiezen een tegoedbon te geven of geld terug te geven.

Ruilen van product

U bent niet verplicht om producten te ruilen. Ruilen is een service die u aan de klant verleent. Als u deze service verleent, zet u duidelijk op het aankoopbewijs:

  • de voorwaarden voor ruilen
  • of u geld teruggeeft
  • binnen welke termijn de klant kan ruilen

Regels voor verkoop op afstand

Koopt uw klant een product of dienst via internet, telefoon, post of fax? Dan heeft hij een bedenktijdExternal link (zichttermijn) van van minimaal 14 kalenderdagen. Uw klant mag het product binnen deze periode terugsturen (terugzendrecht) zonder een reden op te geven. Hij betaalt wel de verzendkostenExternal link. U betaalt de aankoopprijs terug, en u vergoedt de eventuele bezorgkostenExternal link. Bij een aantal producten en diensten geldt geen bedenktijd. Bijvoorbeeld voor reizen of op maat gemaakte producten.

Let op: Deze regels gelden alleen voor verkoop aan consumenten, niet voor verkoop aan bedrijven.

Bedenktijd bij verkoop aan de deur (colportage)

Verkoopt u producten aan de deur, op straat of tijdens verkoopreisjes? En kosten deze € 50 of meer? Dan heeft uw klant een bedenktijd van 14 kalenderdagen na de sluiting van de overeenkomst. Als u verzekeringen verkoopt, heeft de consument die mogelijkheid niet.

Bedenktijd bij verkoop op een beurs

Verkoopt u producten of diensten op een beurs? Dan geldt mogelijk een andere bedenktijdExternal link. Sommige beurzen hebben beursvoorwaarden. Deze bepalen bijvoorbeeld dat uw klant 8 dagen bedenktijd heeft.

Bedenktijd bij verkoop timesharing en vakantieclubs

Biedt u een overeenkomst voor timesharing of een lidmaatschap van een vakantieclub aan voor langer dan een jaar? Dan moet u een bedenktijd van 14 dagen aanhouden. U mag geen vooruitbetaling vragen.

Bedenktijd bij verkoop van financiële producten

Uw klant mag een kredietovereenkomst opzeggen binnen 14 dagen nadat hij de overeenkomst heeft getekend.

Bedenktijd bij aankoop van woonhuis

Een koper kan afzien van de aankoop van een huis. Dit mag tot 3 dagen nadat de koper de ondertekende koopakte of een kopie daarvan heeft gekregen. Van de 3 dagen bedenktijd moeten minimaal 2 dagen werkdagen zijn.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven