Dit artikel is gerelateerd aan:

Oneerlijke handelspraktijken

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
± 2 min lezen

U mag niet oneerlijk handelen als u zakendoet met consumenten. Oneerlijke handelspraktijken zijn misleidende of agressieve verkoopacties. Het verbod geldt voor de:

 • promotie
 • verkoop
 • levering

van producten en diensten aan consumenten.

Voorbeelden oneerlijke handelspraktijken

Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn:

 • 'lokkertjes' gebruiken die bij bezoek aan de winkel niet leverbaar blijken
 • 'gratis' producten aanbieden waarvoor de koper toch moet betalen
 • prijzen noemen;waarin u niet alle kosten vermeldt
 • certificaten of keurmerken gebruiken als dat niet mag
 • consumenten misleiden met beoordelingen (online reviews) die nep zijn

In de Wet oneerlijke handelspraktijken staat een lijst met misleidende handelspraktijken.

Eerlijke handelspraktijken

U moet eerlijk handelen als u producten of diensten verkoopt. Bij eerlijke handel is het belangrijk dat de consument genoeg informatie en tijd krijgt om een beslissing te maken om een dienst of product te kopen. U kunt zich aansluiten bij een keurmerk of gedragscode. Controleer of uw branchevereniging een gedragscode, eed of gelofte gebruikt.

Boete bij oneerlijke handelspraktijken

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) een boete geven van maximaal € 900.000. Bij financiële producten of diensten geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete.

Oneerlijke handelspraktijken tussen bedrijven

Ook tussen bedrijven komen oneerlijke handelspraktijken voor. Komt een bedrijf waarmee u zakendoet de afspraken niet na? Of u bent het niet eens met de manier waarop het bedrijf de afspraken uitvoert? Bespreek dit eerst.

Als u het niet eens wordt, dan kunt u kiezen voor:

 • mediation, arbitrage of een bindend advies (dan lost u het geschil op zonder rechter)
 • u kunt het geschil voorleggen aan de rechtbank
 • soms kunt u een beroep doen op het verbod van misbruik van een machtspositie in de Mededingingswet

Oneerlijke concurrentie in het buitenland

Heeft u last van oneerlijke concurrentie in een land buiten de Europese Unie? Dan kunt u naar het Meldpunt Handelsbelemmeringen. Heeft u te maken met belemmeringen doordat overheidsinstanties Europese regels verkeerd toepassen? Dan kunt u een klacht indienen bij het SOLVIT Centre Nederland.

Oneerlijke concurrentie door de overheid

De overheid biedt soms goederen of diensten op de markt aan. Bijvoorbeeld het afhalen van bedrijfsafval. Om ondernemers een eerlijke kans te geven, moet de overheid zich aan gedragsregels houden. Vindt u dat de overheid zich niet aan deze regels houdt? Dan dient u eerst een klacht in bij de overheidsorganisatie waar u last van heeft. Ook kunt u een klacht indienen bij de ACM. De ACM kan een onderzoek instellen naar oneerlijke concurrentie. Als blijkt dat de overheidsorganisatie zich niet aan de wet houdt, dan kan de ACM een boete geven.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)