Inrichtingseisen voor een kinderopvang

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Heeft u een kinderopvang of een locatie voor buitenschoolse opvang? Dan moet u zorgen voor veilige en gezonde ruimten waar kinderen spelen en slapen. Deze ruimten moeten passen bij de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen.

Veiligheid inrichting kinderopvang

Voor een kinderopvang met kinderen jonger dan 4 jaar gelden eisen voor een veilige inrichting. De regels staan in het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De eisen zijn er onder meer voor brandveiligheid, ventilatie, geluid en voldoende speel- en slaapruimte. Bijvoorbeeld:

 • De binnenruimten, buitenruimten en speelmaterialen zijn veilig en schoon.
 • Zijn er op de opvang meerdere kindergroepen? Dan moet elke groep een aparte ruimte hebben.
 • Voor ieder aanwezig kind moet er 3,5 m2 binnenspeelruimte zijn.
 • Voor ieder aanwezig kind moet er 3 m2 buitenspeelruimte zijn.
 • De buitenspeelruimte moet voor kinderen tot 2 jaar direct aan de kinderopvang liggen. Voor kinderen van 2 tot 4 moet de buitenspeelruimte in elk geval aan het gebouw liggen waar de kinderopvang in zit.
 • Voor kinderen tot 1,5 jaar moet er voldoende slaapruimte zijn. Deze moeten apart zijn van de slaapruimten voor kinderen boven 1,5 jaar.
 • Bij nieuwbouw moet de slaapruimte in een beschermd subbrandcompartiment liggen. Dat is een aparte ruimte binnen het gebouw die een tijd beschermt tegen brand.
 • Het gebouw moet brandveilig zijn. Er moeten bijvoorbeeld zelfsluitende branddeuren zijn. Of u een brandmeldinstallatie of rookmelders moet hebben, hangt af van hoe groot het gebouw is. En op welke verdieping de kinderopvang is. Brandslanghaspels zijn verplicht bij nieuwbouw.
 • Gordijnen, vloerbedekking, versiering, speeltoestellen en meubelen moeten brandveilig zijn.
 • Een kinderopvang moet goede ventilatie hebben. Vooral in slaapkamers met stapelbedden zijn er strenge eisen aan ventilatie.
 • U moet ervoor zorgen dat de kinderen in de opvang niet te veel last hebben van het lawaai van verkeer, bedrijven of vliegtuigen. Bijvoorbeeld door een goede geluidsisolatie.
 • Elke verblijfsruimte in de kinderopvang moet ramen hebben, behalve de ruimte die alleen als slaapruimte wordt gebruikt.
 • Vloeren en hekken hebben eisen voor hoogteverschil en openingen. Zodat kinderen niet kunnen vallen of vast komen te zitten.
 • Als de opvang groter is dan 250 m2, moet er in elk geval 1 invalidentoilet zijn. Dit geldt bij nieuwbouw.

Kinderopvang verbouwen

Wilt u een bestaande kinderopvang verbouwen? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen.

Let op: Misschien gelden er ook regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente.

Nieuwe kinderopvang starten

Wilt u een nieuwe kinderopvang bouwen? Of wilt u een bestaand gebouw ombouwen tot kinderdagverblijf? Dan moet u kijken of dit past in het omgevingsplan van uw gemeente. In het omgevingsplan staan locaties waar een kinderopvang mag komen. U kunt het omgevingsplan bekijken in het Omgevingsloket.

Dit artikel is gerelateerd aan: