Subsidieprogramma INTERREG

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

< 1 min lezen
Let op: (tijdelijk) gesloten

INTERREG is een Europese subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. U kunt 50 tot 75% van de kosten vergoed krijgen. INTERREG heet officieel Europese Territoriale Samenwerking (European Territorial Cooperation). INTERREG is gericht op 3 verschillende vormen van samenwerking:

  1. grensoverschrijdende samenwerking (INTERREG A)
  2. transnationale samenwerking (INTERREG B)
  3. interregionale samenwerking (INTERREG C)

Wanneer komt u in aanmerking?

U voert projecten uit met partners uit ten minste 2 verschillende landen.

Hoe kunt u aanvragen?

Voor de verschillende programma's gelden verschillende aanvraagtermijnen. U kunt nu geen aanvraag indienen. De verwachting is dat programma's weer in 2021 openen.

Ga vóór het indienen van een idee langs bij één van de Nederlandse contactpersonen van INTERREG. Zij helpen bij het (verder) ontwikkelen van het project, de aanvraag en de zoektocht naar (internationale) partners.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland