Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidieprogramma INTERREG

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

INTERREG is een Europese subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. U kunt 50 tot 75% van de kosten vergoed krijgen. INTERREG heet officieel Europese Territoriale Samenwerking (European Territorial CooperationExterne link). INTERREG is gericht op 3 verschillende vormen van samenwerking:

  1. grensoverschrijdende samenwerking (INTERREG A)Externe link
  2. transnationale samenwerking (INTERREG B)Externe link
  3. interregionale samenwerking (INTERREG C)Externe link

Wanneer komt u in aanmerking?

U voert projecten uit met partners uit ten minste 2 verschillende landen.

Hoe kunt u aanvragen?

Voor de verschillende programma's gelden verschillende aanvraagtermijnen. U kunt uw aanvraag indienen via RVO. Ga vóór het indienen van een idee langs bij één van de Nederlandse contactpersonen van INTERREGExterne link. Zij helpen bij het (verder) ontwikkelen van het project, de aanvraagExterne link en de zoektocht naar (internationale) partners.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland