Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidieprogramma INTERREG

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

INTERREGExterne link is een Europese subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. U kunt 50 tot 75% van de kosten vergoed krijgen. INTERREG heet officieel Europese Territoriale Samenwerking (European Territorial CooperationExterne link). INTERREG is gericht op 3 verschillende vormen van samenwerking:

  1. Grensoverschrijdende samenwerking (INTERREG A)
  2. Transnationale samenwerking (INTERREG B)
  3. Interregionale samenwerking (INTERREG C)

Wanneer komt u in aanmerking?

U voert projecten uit met partners uit ten minste 2 verschillende landen.

Hoe kunt u aanvragen?

Voor de verschillende programma's gelden verschillende aanvraagtermijnen. U kunt aanvragen via RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland