Subsidieprogramma Interreg

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u internationaal samenwerken om Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering te maken? Of bent u op zoek naar internationale partners om uw innovatie uit te voeren? Dan kunt u gebruik maken van het subsidieprogramma Interreg.

Interreg subsidieert programma’s waarbij verschillende partners samenwerken op het gebied van klimaat, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie.

Wanneer komt u in aanmerking?

U levert samen met andere partners een projectvoorstel in dat past bij een programma van Interreg, bijvoorbeeld voor:

  • North West Europe (NWE), gericht op een groene, slimme en rechtvaardige ontwikkeling van noordwestelijk Europa
  • North Sea Region (NSR), gericht op het stimuleren van innovatie en duurzame groei in de Noordzeeregio
  • Interreg Europe, gericht op het verbeteren van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling

U kunt een bijdrage in de voorbereidingskosten van uw voorstel aanvragen. Met de Projectstimulering voor Interreg (PSR) ontvangt u maximaal € 25.000 om uw projectvoorstel in de eerste fase uit te werken. Alleen Nederlandse organisaties die leidende partner zijn komen in aanmerking.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de PSR-subsidie aanvragen van 2 januari 2024 tot 13 december 2024, 17:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U kunt de subsidie vanuit Interreg Europe aanvragen van 20 maart 2024 tot 7 juni 2024, 12:00 uur.

U kon een projectvoorstel doen voor NWE tot 21 maart 2024.

U kon een projectvoorstel doen voor NSR tot 30 juni 2023.

Voordat u een projectvoorstel inlevert, neem eerst contact op met 1 van de Nederlandse contactpersonen van Interreg. Zij helpen u bij het (verder) ontwikkelen van het project, de aanvraag en de zoektocht naar (internationale) partners.