Dit artikel is gerelateerd aan:

Invoerheffingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bij import (invoer) van goederen kunt u te maken krijgen met verschillende belastingen en heffingen:

De hoogte van deze invoerheffingen hangt af van het soort product en het land van oorsprong. Deze gegevens vindt u in de database TARIC van de Europese Commissie. Soms betaalt u bij invoer minder of helemaal geen invoerrecht.

Verzoek voor tariefschorsing of tariefquotum

Importeert u grondstoffen en halffabrikaten van buiten de EU? Dan kunt u een tariefschorsing of een tariefquotum aanvragen wanneer een grondstof of halffabrikaat niet of onvoldoende verkrijgbaar is binnen de EU. Hierbij geldt een aantal voorwaarden. Een verzoek voor tariefschorsing kunt u indienen voor 1 februari of voor 1 juli. Dat doet u bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Elk jaar op 15 maart en 15 september dient het ministerie de aanvragen in bij de Europese Commissie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven