Invoerheffingen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 8 nov 2022
1 min lezen
English version

Als u goederen importeert (invoert), dan krijgt u te maken met verschillende belastingen en heffingen die u moet betalen. Bijvoorbeeld:

Hoeveel invoerheffingen moet u betalen?

Hoeveel u moet betalen hangt af van het soort product dat u invoert. En wat het land van oorsprong is. Deze gegevens staan in de database TARIC van de Europese Commissie. U betaalt soms bij invoer (tijdelijk) minder of helemaal geen invoerrecht.

Geen of minder invoerrecht betalen

Importeert u grondstoffen en producten van buiten de EU? En zijn deze niet of bijna niet te krijgen binnen de EU? Dan kunt u een tariefschorsing of een tariefquotum aanvragen. Bij een tariefschorsing betaalt u tijdelijk minder of geen invoerrecht. Bij een tariefquotum (ook wel tariefcontingent) betaalt u tot een bepaalde hoeveelheid minder of geen invoerrecht. Boven die hoeveelheid betaalt u het normale invoerrecht.

Aanvragen tariefschorsing of tariefquotum

U moet voor een tariefschorsing of tariefquotum voldoen aan deze voorwaarden:

  • U bewerkt zelf de grondstof of het halffabricaat na invoer.
  • Het product is niet of onvoldoende te krijgen in de EU en er is geen vergelijkbaar of concurrerend product.
  • De invoerrechten zijn hoger dan € 15.000 per jaar.

U stuurt uw aanvraagformulier voor een tariefschorsing of tariefquotum naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). U kunt uw aanvraag indienen voor 1 februari of voor 1 juli. Keurt het ministerie van EZK uw aanvraag goed? Dan beoordeelt de Europese Commissie uw aanvraag. Zij bespreken de aanvragen met de industrie in de EU. Is er wel een bedrijf dat het halffabricaat of product levert in de EU? Dan kan dit bedrijf bezwaar maken tegen de tariefschorsing.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: