Dit artikel is gerelateerd aan:

Geen heffingen betalen bij invoer en uitvoer van goederen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u goederen tijdelijk invoeren van of uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunt u een vergunning aanvragen bij de Douane waarmee u geen of minder invoerheffingen betaalt.

Goederen tijdelijk invoeren

Wilt u goederen van buiten de EU tijdelijk invoeren? Bijvoorbeeld voor een tentoonstelling. Dan kunt u de vergunning tijdelijke invoer aanvragen bij de Douane om geen of minder heffingen te betalen. U mag de goederen nadat u ze heeft ingevoerd niet veranderen. U moet ze in dezelfde staat weer uitvoeren naar een niet-EU-land.

Invoeren voor veredeling

Gaat u goederen tijdelijk invoeren van buiten de EU om ze te bewerken, verwerken, vernietigen of herstellen (actieve veredeling)? Bijvoorbeeld grondstoffen en halffabricaten. Dan kunt u de vergunning actieve veredeling aanvragen om geen heffingen te betalen. U kunt de goederen daarna opnieuw uitvoeren of in het vrije verkeer brengen.

Goederen tijdelijk uitvoeren

Wilt u goederen tijdelijk uitvoeren? Bijvoorbeeld om te repareren of demonsteren. Dan kunt u een ATA-carnet gebruiken. U hoeft dan geen invoerrechten te betalen in het land van bestemming.

Uitvoeren voor veredeling

Gaat u goederen uitvoeren buiten de EU om ze daar te bewerken, verwerken, vernietigen of herstellen (passieve veredeling)? Dan kunt u de vergunning passieve veredeling aanvragen. U betaalt minder of geen invoerrechten als u de veredelingsproducten daarna weer in het vrije verkeer brengt.

Opslag van goederen voor uitvoer

U kunt goederen van buiten de EU opslaan met de Vergunning douane-entrepot. U hoeft dan geen invoerrechten en andere heffingen te betalen. Het gaat om goederen die u daarna:

  • vernietigt
  • uitvoert buiten de EU
  • onder een andere Douane-regeling plaatst

Grensoverschrijdende vergunning

U kunt een grensoverschrijdende vergunning aanvragen als er meer dan 1 EU-lidstaat bij betrokken is. U kunt de volgende grensoverschrijdende vergunningen aanvragen:

Met een grensoverschrijdende vergunning heeft u minder administratie en een duidelijke douaneprocedure.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven