ISO en NEN-certificering voor uw bedrijf

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
4 min lezen
English version

Wilt u zich graag onderscheiden van andere ondernemers? Of groeien met uw bedrijf? Dat kan bijvoorbeeld met een ISO- of NEN-certificering. Daarmee toont u aan dat uw bedrijf zich inzet voor kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in uw werkwijzen en eindproduct. Lees hier wat een ISO- of NEN-certificering is, en hoe het werkt.

Wat is ISO?

Een bedrijf met een ISO-certificering werkt volgens een ISO-norm. Deze norm, of standaard is een richtlijn voor een bepaalde manier van werken. Bijvoorbeeld de manier waarop een product wordt gemaakt. Of het leveren van een dienst. De standaard legt vast welke stappen er moeten worden doorlopen, en wie in het bedrijf voor welke stap verantwoordelijk is.

Door te voldoen aan de standaard bewijst u dat het eindproduct veilig is. En van goede kwaliteit. The International Organization for Standardization (ISO) stelt de normen op. ISO is een wereldwijd erkende non-profitorganisatie.

NEN

Nederland heeft de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Die ontwikkelt Nederlandse normen, houdt bij welke normen er zijn en welke bedrijven welke certificering hebben. Lees meer over hoe standaarden worden opgesteld.

Er zijn in totaal zo’n 34.000 verschillende normen. Dit zijn wereldwijde, Europese (EU) en Nederlandse normen. De EU-normen beschrijven wat er nodig is om aan de technische voorschriften van de EU-wetgeving te voldoen.

Normen voor verschillende doelen

Uw bedrijf kan een certificering krijgen voor verschillende doelen en op verschillende gebieden. Sommige zijn algemeen en bruikbaar voor elk bedrijf. Bijvoorbeeld managementsystemen. Andere normen gaan over vakgebieden, producten of over bedrijfsprocessen. Zoals IT of transport.

Dit zijn de 3 meest gebruikte normen wereldwijd:

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van privacy. De norm stelt eisen aan het managementsysteem voor informatiebeveiliging. De norm is voor alle organisaties, ongeacht soort, branche of grootte.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit betekent dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van klanten. Maar ook dat uw product of dienst voldoet aan de wet. De norm is voor alle organisaties, ongeacht soort, branche of grootte.

ISO 14001 is de wereldwijd erkende norm voor een milieumanagementsysteem. Dit systeem is er om uw beleid om het milieu te beschermen te verbeteren en uw milieudoelstellingen te behalen. De norm is voor alle organisaties, ongeacht soort, branche of grootte. Het zijn in de praktijk vooral bedrijven die actief zijn in de industrie, bouw en agricultuur die dit certificaat hebben.

Betere bedrijfsvoering

U kunt uw bedrijfsvoering verbeteren door uw processen en werkwijzen met een norm te vergelijken. Zo kunt u efficiënter werken en kosten besparen. Als u de werkwijzen aanpast aan de norm en hiervoor een certificaat ontvangt, kunt u ook laten zien dat u efficiënt werkt.

Waarom certificering aanvragen?

Een bedrijf kan ISO- of NEN-certificering aanvragen om verschillende redenen. Certificering laat zien dat een bedrijf zijn best doet om de beste werkwijze te volgen. Daar wordt uw bedrijf ook efficiënter van. Dat kan zorgen voor verlaagde kosten. Ook kunt zich onderscheiden van de concurrent en klanten aantrekken. Certificering kan ook nodig zijn om mee te doen aan internationale aanbestedingen.

Soms is certificering verplicht

Een ISO- of NEN-certificering is soms verplicht om bepaalde diensten of producten te mogen leveren. Bij aanbestedingen van de overheid is certificering vaak een voorwaarde. Daarnaast ziet de Rijksoverheid normen ook als hulpmiddel om aan wettelijke eisen te voldoen.

Er zijn in Nederland 2 mogelijkheden:

  • De overheid heeft een aantal ISO- en NEN-certificeringen verplicht gesteld. Dit is het geval als er maar 1 manier is waarop een product of dienst aan de wet kan voldoen. Bijvoorbeeld bij de productie van stopcontacten, speeltoestellen of medische hulpmiddelen.
  • Sommige wetten verwijzen naar een norm. In dat geval is certificering niet verplicht, maar geldt de norm als richtlijn. Een bedrijf moet hiervoor de norm kunnen inzien. Dan kan het bedrijf de eigen manier van werken vergelijken met de eisen in de norm.

De teksten van deze normen zijn gratis verkrijgbaar bij de NEN. Andere normen zijn te koop op de website van NEN of ISO.

Hoe behaal ik certificering?

Hoe behaalt u de gewenste ISO- of NEN-certificering? Daarvoor volgt u de volgende stappen:

  1. Stel vast welke norm u nodig heeft voor uw bedrijfsprocessen en koop deze bij NEN of ISO.
  2. Vergelijk uw huidige werkwijze met de norm.
  3. Pas uw werkwijzeaan om aan de norm te voldoen. Bijvoorbeeld uw productieproces. Leg de nieuwe werkwijze ook vast op papier.
  4. Informeer uw personeel over de nieuwe werkwijze en werk ze in.
  5. Door een interne audit (controle) te organiseren, kunt u controleren of de nieuwe processen worden toegepast. En er dus aan de norm wordt voldaan.
  6. Daarna vraagt u een externe audit aan. Een onafhankelijke certificeringsinstantie controleert of uw bedrijf voldoet aan de norm. De instantie kijkt welke processen zijn vastgelegd en of er volgens die processen wordt gewerkt.
  7. Als uw bedrijf slaagt voor de audit, ontvangt u een ISO-certificaat.

Ondernemers kunnen de voorbereiding zelf doen. Maar dit kan veel tijd kosten. U kunt ook hulp inschakelen van een adviseur of een certificeringsbedrijf. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Een certificeringsbedrijf voert de audit uit. Het certificaat wordt afgegeven als uw bedrijf voldoet aan de eisen.

Kosten

Het certificeringsproces en de voorbereiding hierop kost tijd en geld. De kosten hangen grotendeels af van de grootte van uw bedrijf. Hoeveel bedrijfsprocessen zijn er? Wat moet er allemaal aangepast worden om aan de norm te voldoen? Hoeveel werknemers zijn hierbij betrokken en moeten getraind worden in de nieuwe werkwijze?

Een norm bij de NEN kost € 20 tot € 400. De ontwikkeling van normen kost geld en tijd. Ook rust er auteursrecht op normen. De externe audit en certificering kosten tussen de € 2.000 en € 4.000. Vraag hiervoor meerdere offertes aan. U kunt externe begeleiding van een consultant of adviesbureau inhuren. Deze rekenen vaak een bedrag per uur. Vraag hiervoor meerdere offertes aan.

Geldigheid en vernieuwen van het certificaat

Een ISO- of NEN-certificaat is meestal 3 jaar geldig. Gedurende deze periode doet uw bedrijf tussentijdse audits. Deze kunt u zelf uitvoeren, of onder begeleiding van een adviseur. Tijdens de audits wordt gecontroleerd of de werkprocessen nog steeds aan de normen voldoen. Na 3 jaar moet uw bedrijf het certificeringsproces opnieuw doorlopen om het certificaat te verlengen.