Jachtakte en erkenning faunabeheer aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Op wilde eend, haas, fazant, houtduif en konijn mag u jagen in een bepaalde periode. Jagen buiten deze periode of jagen op andere diersoorten, zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen, is verboden. Dit mag alleen als de provincie u hiervoor een ontheffing heeft gegeven voor beheer en schadebestrijding. U moet voldoen aan algemene voorwaardenExternal link voor bijvoorbeeld jachtvelden en jachtmiddelen. Als u wilt jagen met een geweer, hebt u ook een jachtakte nodig. De jachtakte vraagt u aan bij de korpschef van de politie in uw buurtExternal link.

Valkeniersakte

Wilt u gaan jagen met een slechtvalk of havik? Of voert u beheer en schadebestrijding uit met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd? Dan moet u een valkeniersakte aanvragenExternal link bij RVO.nl.

Erkenning faunabeheereenheid

Wilt u erkenning van uw samenwerkingsverband van jachthouders (faunabeheereenheid)? Dan kunt u een aanvraag doen bij de provincie. In een faunabeheerplan maakt uw faunabeheereenheid het beheer van de diersoorten bekend.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de erkenning faunabeheereenheid digitaal aanvragen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven