HomeWetten en regels

Kabels en leidingen aanleggen en beheren

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op < 1 min lezenEnglish version

Wilt u kabels en leidingen plaatsen in de openbare grond? Dan heeft u een vergunning nodig.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Wilt u kabels en leidingen (met de apparatuur die erbij hoort) plaatsen in de openbare grond? Dan moet u:

Als u de vergunning aanvraagt, moet u kadastrale gegevens en gegevens over de leidingen of kabels meesturen.

Werken bij een provinciale (vaar)weg

Wilt u kabels en leidingen aanleggen in, om of aan een provinciale (vaar)weg? Dan heeft u een vergunning of ontheffing nodig van de provincie.

Meldplicht bij veranderingen

Verandert er door uw werkzaamheden iets in of aan een buisleiding? Zoals lekkage, beschadiging of transportwijziging? Dan moet u deze verandering melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als de situatie ongewoon of dringend is, moet u dat direct telefonisch melden bij de ILT.

Nadeelcompensatie voor verleggingen

Bent u kabel- en leidingbeheerder? En heeft u schade door verleggingen van kabels en leidingen door de overheid? Dan kunt u nadeelcompensatie krijgen. Het gaat om verlegging door veranderingen in de infrastructuur in het beheersgebied van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning of ontheffing digitaal aanvragen bij de gemeente of provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie