Kansspel of loterij organiseren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Voor kansspelautomaten of een speelautomatenhal heeft u een vergunning nodig. Bij kansspelen kunnen de spelers een prijs winnen, terwijl ze geen overwegende invloed op het spel hebben. Veel kansspelen zijn verboden of alleen toegestaan aan enkele vergunninghouders, zoals Holland Casino, de Staatsloterij en de Lotto. Kansspelen aanbieden op internet is verboden. Over prijzen van meer dan € 449 moet de prijswinnaar of u als organisator kansspelbelasting betalen.

Regels voor reclame voor kansspelen

Bij uw wervings- en reclameactiviteiten moet u zich houden aan strenge regels. Deze staan in de Reclamecode voor kansspelenExternal link.

Vergunning voor een winkelweekactie

Voor een winkelweekactie heeft u een vergunning nodig. Een winkelweekactie is een loterij waarbij u met ten minste 9 andere mkb-ondernemers gratis loten aan klanten uitgeeft. U kunt de vergunning winkelweekactieExternal link aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Eenmalige loterij organiseren

Als u een eenmalige loterijExternal link wilt organiseren, moet u een vergunning aanvragen. U bent verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan een doel van algemeen belang. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar de trekking plaatsvindt of bij de Kansspelautoriteit. Dat hangt af van de waarde van het totale prijzenpakket

Bingo of promotioneel kansspel organiseren

Wilt u een bingo organiseren? Dat mag alleen als vereniging. U heeft hiervoor geen vergunningExternal link nodig, maar uw vereniging moet wel aan een aantal voorwaardenExternal link voldoen. U meldt de bingo uiterlijk 14 dagen van tevoren bij de gemeente waar de bingo plaatsvindt. Wilt u een promotioneel kansspel organiseren? Dan moet u zich houden aan de voorwaarden van de Gedragscode promotionele kansspelenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven