Voorkom ketenaansprakelijkheid voor loon

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
4 min lezen
English version

Huurt u wel eens werknemers in via een ander bedrijf? En werkt dat bedrijf ook weer met andere bedrijven samen om de opdracht uit te voeren? Dan kunt u te maken krijgen met de wet ketenaansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als het loon niet wordt betaald. Lees hoe u de gevolgen van ketenaansprakelijkheid kunt voorkomen.

Wat is ketenaansprakelijkheid?

Ketenaansprakelijkheid ontstaat als u tijdelijk werknemers inhuurt bij een ander bedrijf dat vervolgens (een deel van) het werk laat doen door een ander bedrijf. Bijvoorbeeld via een (onder)aannemer, een uitzendbureau of een collega-bedrijf. Zo ontstaat een keten (rij van dingen die op elkaar volgen) van opdrachtgevers.

De werknemers krijgen hun loon van hun eigen werkgever. Wordt het loon niet betaald? Dan kunt u als opdrachtgever in bepaalde situaties aansprakelijk worden gesteld. Dat heet ketenaansprakelijkheid voor loon.

Ketenaansprakelijkheid en hoogte loon

Geldt er een cao voor uw bedrijf? Dan moeten de werknemers die vanuit een ander bedrijf bij u werken, minimaal het cao-loon ontvangen. Check bij uw brancheorganisatie de hoogte van het cao-loon. Geldt er geen cao voor uw bedrijf? Dan moeten de werknemers die vanuit een ander bedrijf bij uw werken in ieder geval het minimumloon ontvangen.

Wanneer heeft u ketenaansprakelijkheid?

U heeft ketenaansprakelijkheid als:

 • er een keten is van bedrijven die ieder een deel van het werk of de opdracht uitvoeren
 • de bedrijven of opdrachtgevers van de keten overeenkomsten sluiten
 • de werknemers die het werk doen hun loon niet (volledig) ontvangen

Wanneer heeft u geen ketenaansprakelijkheid?

 • Bij koopovereenkomsten. Bijvoorbeeld als u kantoorartikelen bestelt.
 • Als zzp’ers het uiteindelijke werk doen.
 • Als een particulier een bedrijf inhuurt om werk te doen.

Ketenaansprakelijkheid voorkomen in 5 stappen

Uw werknemer kan naar de rechter stappen als hij geen of te weinig loon heeft ontvangen. En eisen dat u het niet betaalde loon betaalt. Het is belangrijk dat u kunt laten zien dat uw bedrijf er alles aan heeft gedaan om onderbetaling te voorkomen.

Volg deze 5 stappen om ketenaansprakelijkheid te voorkomen:

Werk alleen samen met betrouwbare bedrijven. Controleer daarom of het bedrijf in het Handelregister van KVK of bij een buitenlands handelsregister staat. En of de bedrijfsgegevens kloppen.

Werk alleen met bedrijven die kunnen laten zien dat ze het afgesproken loon betalen. Dat kan bijvoorbeeld met een speciaal certificaat of keurmerk. Uitzendbureaus kunnen bijvoorbeeld het SNA-keurmerk krijgen. U beperkt het risico van inlenersaansprakelijkheid door personeel in te huren van een bedrijf met het SNA-keurmerk.

Als een bedrijf een lage offerte opstelt of voor een laag bedrag meedoet aan een aanbesteding, dan moet het bedrijf ergens op besparen. Bijvoorbeeld door te weinig loon te betalen. U kunt hier als opdrachtgever aansprakelijk voor zijn. Betaal daarom een eerlijke prijs voor de werkzaamheden

Maak duidelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Verwijs naar:

 • cao-afspraken of aanbestedingsprocedures
 • naar wetten en regels
 • een keurmerk of code

Zet alle afspraken in een contract. Zorg dat de afspraken gelden voor alle bedrijven en werknemers in de keten.

Er kan altijd iets misgaan. Neem dan direct actie. Laat bijvoorbeeld een controle uitvoeren bij het bedrijf dat niet betaalt. Of breng de werkgever en de werknemer met elkaar in contact en eis dat zij zich houden aan de afspraken in het contract.

Wat kan uw werknemer doen?

De bedrijven in de keten zijn 1 voor 1 aansprakelijk voor de betaling van het niet betaalde loon.

Lees welke stappen uw werknemer kan zetten:

 • De werknemer meldt bij de eigen werkgever dat hij geen of te weinig loon heeft gekregen. De werknemer kan zich ook direct melden bij de directe opdrachtgever van de werkgever.
 • Nog steeds geen loon? Dan kan de werknemer naar de rechter stappen om het niet betaalde loon op te eisen van de werkgever of de directe opdrachtgever.
 • Geeft de rechter de werknemer gelijk? Dan moet de werknemer terug naar de werkgever of directe opdrachtgever om het loon op te eisen. Bijvoorbeeld met een aangetekende brief of met hulp van een deurwaarder.
 • Pas als dat niet lukt, kan de werknemer naar de volgende opdrachtgever stappen.

 • Zijn de werkgever en de directe opdrachtgever niet te vinden? Dan kan de werknemer direct naar de volgende opdrachtgever in de keten stappen. Hiervoor is wel een verklaring nodig van een deurwaarder.
 • Weet de volgende opdrachtgever de werkgever of de directe opdrachtgever wel te vinden? Dan moet de werknemer daar alsnog het loon opeisen.

 • Staat de werkgever of de directe opdrachtgever niet ingeschreven bij KVK? Of bij een buitenlands handelsregister?
 • Dan kan de werknemer direct naar de volgende opdrachtgever.

Is de werkgever failliet? Of een volgende opdrachtgever? En is de inboedel ook niet voldoende om het niet betaalde loon te betalen? Dan kan de werknemer direct naar de volgende opdrachtgeveR.

Oordeelt de rechter dat een opdrachtgever niet aansprakelijk is voor betaling van het niet betaalde loon? Bijvoorbeeld omdat deze opdrachtgever alles heeft gedaan om aansprakelijkheid te voorkomen? Dan kan de werknemer de volgende opdrachtgever in de keten benaderen.

In 2 situaties mag een werknemer direct naar de hoofdopdrachtgever stappen:

 • Als het niet betaalde loon na een jaar nog steeds niet is betaald.
 • Bij ernstige onderbetaling. Dan mag de werknemer al na een half jaar naar de hoofdopdrachtgever stappen.
 • Van ernstige onderbetaling is sprake als:
  • de werknemer minstens 3 maanden lang minder dan de helft krijgt van het afgesproken loon of als
  • de werknemer minstens 3 maanden lang minder dan 70% krijgt van het minimumloon en de minimumvakantiebijslag.

In beide gevallen gaat de tijd pas in wanneer de werknemer een eis inlevert bij de werkgever. En de hoofdopdrachtgever hierover informeert.

Gevolgen aansprakelijkstelling

Stelt een werknemer u aansprakelijk omdat hij geen loon heeft ontvangen? Dan kan de rechter u veroordelen. U moet dan bijvoorbeeld toch nog het niet betaalde loon betalen. Hogere opdrachtgevers in de keten kunnen dit bedrag proberen terug te vragen bij lagere opdrachtgevers.

Andere vormen van aansprakelijkheid

Als opdrachtgever krijgt u ook te maken met ketenaansprakelijkheid voor loonheffingen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid