Personeel inhuren en uitlenen: Waadi-registratie en Waadi-check

Deze informatie is geplaatst door

KVK

U gaat personeel uitlenen of inhuren. Dan krijgt u te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Waadi. Volgens deze wet hebben uitleners een registratieplicht. Als inlener van personeel moet u controleren of deze registratie in het Handelsregister juist is. Beide partijen kunnen een boete krijgen als dat niet zo is.

Registratieplicht Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Biedt u als intermediair personeel aan tegen betaling? U heeft bijvoorbeeld een detacheringsbedrijf. Dan geldt voor u als uitlener een registratieplicht. Volgens de wet Waadi moet u in het Handelsregister een aantekening laten opnemen dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt: de Waadi-registratie. Ga bij KVK na of deze Waadi-registratieExterne link voor u van toepassing is.

Doe de Waadi-check als u personeel inhuurt

Als u extra personeel nodig heeft, kunt u dat inhuren via een bemiddelaar. Denk aan een uitzendbureau of payrollbedrijf. Of u gaat in zee met een buitenlands bedrijf dat personeel levert in Nederland. U bent dan inlener en moet de Waadi-registratie van de uitlener controleren. U gaat dan na of het bedrijf waarvan u de arbeidskrachten inhuurt, goed geregistreerd staat in het Handelsregister. Dit noemen we de Waadi-check.

Doe de Waadi-check en voorkom een boete

Staat het bedrijf waarvan u personeel inhuurt niet goed ingeschreven in het Handelsregister? Dan riskeert u een boete. Ook als inlener. Controleer daarom altijd de Waadi-registratie met de Waadi-checkExterne link van KVK.

Doel Waadi is beschermen werknemers

De overheid wil met de Waadi-wet en registratieplicht illegale arbeid en uitbuiting van arbeidskrachten tegengaan. Zo kan zij fraude beter opsporen. Denk aan illegale arbeid, schijnconstructies, te lange werktijden en onderbetaling. De Waadi-registratie zorgt voor een betere bescherming van werknemers en het bevordert eerlijke concurrentie. De Inspectie SZW ziet toe op de nalevingExterne link van de wet Waadi.

Inhuren via de uitzendsector: controleer het uitzendbureau

Ga als inlener altijd na of het uitzendbureau dat u wilt inschakelen zich aan de wetExterne link houdt. Er zijn uitzendbureaus die niet eerlijk werken. Dat kan leiden tot uitbuiting van werknemers en oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld: het uitzendbureau betaalt te weinigExterne link aan de uitzendkrachten die voor u werken. Dan kunnen die uitzendkrachten u aansprakelijk stellen. Dit valt onder de ketenaansprakelijkheid voor loonExterne link. Lees hoe u dit risico voor aansprakelijkheid kan beperkenExterne link.

Gebruik de checklist Werken met uitzendbureaus

Deze checklistExterne link helpt u een uitzendbureau te selecteren dat zich aan de regels houdt. Ook ziet u of u zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten werkt.

Meer zekerheid met het SNA-keurmerk

Uitzendbureaus kunnen het SNA-keurmerkExterne link krijgen. Deze bedrijven krijgen regelmatig controle van de Stichting Normering Arbeid en staan in een register. Als inlener kunt u het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken door personeel in te huren van een bedrijf met het SNA-keurmerk. Dat betekent dat de Belastingdienst de niet betaalde loonheffingen en de btw voor het ingeleende personeel niet op u kan verhalen. U moet dan wel aan voorwaarden voldoenExterne link.

Stakingsbreking: geen extra uitzendkrachten inhuren tijdens een staking

Werknemers hebben het recht te staken als zij een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever. De Waadi regelt dat uitleners bij een staking geen arbeidskrachten mogen aanbieden die stakende werknemers vervangen. Uitzendkrachten mogen de werkzaamheden van stakers dus niet overnemen. Dat heet stakingsbrekingExterne link en is verboden.

Deze informatie is geplaatst door

KVK