Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u tijdelijk personeel nodig? Dan kunt u personeel inhuren via een intermediair, zoals een uitzendbureau of detacheringsbureau. Ook kunt u werk uitbesteden aan personeel van een (onder)aannemer. In beide gevallen moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellenExternal link. Huurt u personeel in via een intermediair? Dan kan de Belastingdienst u ook aansprakelijk stellen voor de omzetbelasting van deze intermediair.

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting kunt u voorkomen door te voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

Alle voorwaarden staan in de brochures 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeelExternal link' en 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaannemingExternal link' van de Belastingdienst.

Hoe beperkt u uw aansprakelijkheid?

  • U vraagt uw intermediair of (onder)aannemer om een verklaring betalingsgedragExternal link van de Belastingdienst. Hierop kunt u zien of uw intermediair/(onder)aannemer op dat moment zijn loonheffingen heeft betaald.
  • U neemt in het contract met uw (onder)aannemer een kettingbeding op. Hierin staat dat deze het werk niet zonder uw toestemming verder mag uitbesteden.
  • U houdt een goede administratie bij, waaruit onder andere het loon van uw medewerkers kan worden afgeleid. Stelt de Belastingdienst u toch aansprakelijk? Dan kan de Belastingdienst het bedrag van de verschuldigde loonheffingen nauwkeuriger vaststellen, zodat u niet te veel betaalt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven