Dit artikel is gerelateerd aan:

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Huurt u (tijdelijk) personeel in via een intermediair (zoals een uitzendbureau of detacheringsbureau)? Of besteedt u werk uit aan personeel van een (onder)aannemer? Dan moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen.

Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellenExterne link. Als u personeel inhuurt via een intermediair dan kan de Belastingdienst u ook aansprakelijk stellen voor de omzetbelasting van deze intermediair.

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting

U kunt aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting voorkomen. U moet dan voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uitzendbureau waarvan u arbeidskrachten inleent, heeft een SNA-keurmerkExterne link van de Stichting Normering Arbeid.
  • U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekeningExterne link van het uitzendbureau.

Alle voorwaarden staan in de brochures 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeelExterne link' en 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaannemingExterne link' van de Belastingdienst.

Hoe beperkt u uw aansprakelijkheid?

  • U vraagt uw intermediair of (onder)aannemer om een verklaring betalingsgedragExterne link van de Belastingdienst. Hierop kunt u zien of uw intermediair/(onder)aannemer op dat moment zijn loonheffingen heeft betaald.
  • U neemt in het contract met uw (onder)aannemer een kettingbeding op. Hierin staat dat deze het werk niet zonder uw toestemming verder mag uitbesteden.
  • U houdt een goede administratie bij, waaruit onder andere het loon van uw medewerkers kan worden afgeleid. Stelt de Belastingdienst u toch aansprakelijk? Dan kan de Belastingdienst het bedrag van de verschuldigde loonheffingen nauwkeuriger vaststellen, zodat u niet te veel betaalt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven