Keur: regels voor waterkeringen en watergangen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u bouwen bij een dijk of rivier (waterkeringen en watergangen)? In de keur staat wat wel en niet mag. U moet uw werkzaamheden melden en u heeft mogelijk een vergunning nodig.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Heeft u grond bij een waterkering (dijken en kades) of watergang (bijvoorbeeld sloten en rivieren)? Of wilt u daar werkzaamheden uitvoeren? In de keur staat wat u wel en niet mag doen. De keur is een verordening van een waterschap. U kunt de keur voor uw regio bekijken bij uw waterschap. U kunt de keur vaak ook online bekijken.

Dichtbij een waterkering of watergang zijn de regels het strengst. Bent u eigenaar of gebruiker van grond bij een waterkering of watergang? Dan moet u meewerken aan het onderhoud van de waterkering of watergang.

De keur gaat op in de Omgevingswet. De keur heet dan de waterschapsverordening. Dit geldt nadat de Omgevingswet is ingegaan.

Werkzaamheden melden en vergunning

Het waterschap heeft algemene regels voor werkzaamheden bij een waterkering of watergang. Als u voldoet aan die regels, moet u uw werkzaamheden melden bij het waterschap. Voldoet u niet aan die regels, dan moet u een watervergunning aanvragen.

Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade door werkzaamheden in het waterbeheer? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen aanvragen bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert.