Zoeken

Keur: regels voor waterkeringen en watergangen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
± 1 min lezen

Wilt u bouwen bij een dijk of rivier (waterkeringen en watergangen)? In de keur staat wat wel en niet mag. U moet uw werkzaamheden melden en u heeft mogelijk een vergunning nodig.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Heeft u grond bij een waterkering (dijken en kades) of watergang (bijvoorbeeld sloten en rivieren)? Of wilt u daar werkzaamheden uitvoeren? In de keur staat wat u wel en niet mag doen. De keur is een verordening van een waterschap. U kunt de keur voor uw regio bekijken bij uw waterschap. U kunt de keur vaak ook online bekijken.

Dichtbij een waterkering of watergang zijn de regels het strengst. Bent u eigenaar of gebruiker van grond bij een waterkering of watergang? Dan moet u meewerken aan het onderhoud van de waterkering of watergang.

De keur gaat op in de Omgevingswet. De keur heet dan de waterschapsverordening. Dit geldt nadat de Omgevingswet is ingegaan.

Werkzaamheden melden en vergunning

Het waterschap heeft algemene regels voor werkzaamheden bij een waterkering of watergang. Als u voldoet aan die regels, moet u uw werkzaamheden melden bij het waterschap. Voldoet u niet aan die regels, dan moet u een watervergunning aanvragen.

Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade door werkzaamheden in het waterbeheer? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen. U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert:

  • het waterschap
  • de provincie
  • het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) (werkzaamheden bij rijkswater)

Krijgt u geen schadevergoeding en bent u het daar niet mee eens? U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bekijk hoe u bezwaar maakt bij de instantie waar u schadevergoeding heeft aangevraagd.

Digitaal schadevergoeding aanvragen met de berichtenbox

In Noord-Brabant kunt u de schadevergoeding voor werkzaamheden in het waterbeheer digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVLogo SDG YourEuropeToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1