Schadevergoeding aanvragen bij schade door waterbeheer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 25 mei 2023
< 1 min lezen
English version

Heeft u schade door het uitvoeren van een waterbeheertaak door de provincie? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen bij de provincie.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

De waterbeheertaken van de provincie zijn het oppompen van grondwater (onttrekking) en het beheer van de grondwaterkwaliteit. U kunt een schadevergoeding aanvragen bij uw provincie als u schade heeft door bijvoorbeeld:

  • drinkwateronttrekking
  • grote industriële onttrekking (meer dan 150.000 m3 per jaar)
  • onttrekking voor bodemenergie

U kunt alleen een schadevergoeding aanvragen bij uw provincie als uw verzekering de schade niet of maar gedeeltelijk vergoedt.

Regionaal en rijkswater

Heeft u schade door andere waterbeheertaken in regionale wateren, dan vraagt u de schadevergoeding aan bij uw waterschap en niet bij de provincie.

Gaat het om schade door werkzaamheden in rijkswater, dan kunt u de schadevergoeding aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Krijgt u geen schadevergoeding en bent u het daar niet mee eens? U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bekijk hoe u bezwaar maakt bij de instantie waar u schadevergoeding heeft aangevraagd.

Digitaal schadevergoeding aanvragen met de berichtenbox

In Noord-Brabant kunt u de schadevergoeding voor werkzaamheden in het waterbeheer digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)