Omgevingsvergunning voor activiteiten in en bij water (watervergunning)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 25 jan 2023
1 min lezen
English version

Gaat u activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in de buurt van een dijk of water? Of wilt u afvalwater lozen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Voorbeelden van activiteiten bij water zijn:

  • afvalwater lozen op oppervlaktewateren
  • water uit de grond halen
  • een waterberging aanleggen
  • een sloot dempen
  • werkzaamheden bij een tunnel, brug, vaarweg of dijk

De watervergunning wordt de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit als de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat. Nu al wordt de naam omgevingsvergunning voor een wateractiviteit gebruikt. Bekijk wat de invoering van de Omgevingswet voor u betekent.

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) aanvragen

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen of een melding moet doen, heeft te maken met waar u gaat werken. Weet u niet zeker waar uw activiteit onder valt? Neem contact op met de gemeente waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Waterschap

U moet een vergunning aanvragen of melding doen bij het waterschap als u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater gaat uitvoeren in of bij een sloot, beek of plas, dijk of weg die door het waterschap wordt beheerd.

Provincie

U moet een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie als u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater wilt uitvoeren bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk die door de provincie wordt beheerd.

Rijkswaterstaat

U moet een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat als u een activiteit gaat uitvoeren in of bij een grote rivier of meer, zoals de Rijn, de Maas en het IJsselmeer.

Controleer of nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen, of een omgevingsvergunning milieu. Gebruik de vergunningcheck in het Omgevingsloket online om te controleren welke vergunningen u nodig heeft voor uw werkzaamheden.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie