Keurmerk voor inburgeringsinstelling

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Geeft uw onderwijsinstelling inburgeringscursussen die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) betaalt? Dan heeft uw instelling een keurmerk nodig. Alleen als uw instelling een keurmerk heeft, kunnen uw cursisten een lening voor een inburgeringscursus aanvragen bij DUO.

Keurmerk aanvragen

U kunt het keurmerk Arbeid aanvragen bij Stichting Blik op Werk. Om het keurmerk te krijgen, moet u voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Stichting Blik op Werk controleert op onder meer op de:

  • dagelijkse lespraktijk
  • begeleiding van cursisten
  • kwaliteit van uw personeel
  • tevredenheid van cursisten
  • slagingspercentages

Heeft u een keurmerk? Dan staat u op de lijst met scholen waar cursisten een inburgeringscurcus kunnen doen. DUO adviseert inburgeraars om een school van deze lijst te kiezen.

Dit artikel is gerelateerd aan: