Keurmerk voor inburgeringsinstelling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Geeft uw onderwijsinstelling inburgeringscursussen die DUO betaalt? Dan heeft uw instelling een keurmerk nodig. Alleen met een keurmerk kunnen uw cursisten een lening voor een inburgeringscursus aanvragen bij DUO.

Heeft uw onderwijsinstelling een keurmerk? Dan staat u op een lijst met scholenExterne link waar cursisten een inburgeringscursus kunnen doen. DUO adviseertExterne link inburgeraars om een school van deze lijst te kiezen.

Keurmerk aanvragen

U kunt het keurmerk aanvragenExterne link bij Stichting Blik op Werk. Om het keurmerk te krijgen, moet u voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Stichting Blik op WerkExterne link controleert op onder meer op de:

  • dagelijkse lespraktijk
  • begeleiding van cursisten
  • kwaliteit van uw personeel
  • de tevredenheid van cursisten
  • slagingspercentages

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven