Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan gastouders

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een gastouder is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in een gezinssituatie: aan huis bij de kinderen of bij de gastouder thuis. Een gastouderExterne link kan niet tegelijkertijd ook houder (eigenaar) van het gastouderbureau zijn.

Wat zijn de eisen voor een gastouder?

Als gastouder moet u voldoen aan eisen uit de Wet kinderopvang en de Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang zoals:

Hoeveel kinderen mag u tegelijk opvangen?

Hoeveel kinderen u als gastouder mag opvangen, hangt af van de leeftijd en het aantal kinderen. Bijvoorbeeld:

  • U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen. Dit aantal is inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
  • In deze groep mag u maximaal 5 kinderen jonger dan 4 jaar tegelijk opvangen, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
  • In deze groep mag u maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud opvangen, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven