Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Kinderopvangorganisaties moeten een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. U moet de pedagogisch beleidsmedewerker een verplicht aantal uren inzetten.

Wat is een pedagogisch beleidsmedewerker?

De pedagogisch beleidsmedewerker coacht de pedagogisch medewerkers bij het dagelijkse werk. Ze geeft tips, uitleg en voorbeelden over de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Wat moet een pedagogisch beleidsmedewerker kunnen?

De functiebeschrijvingen voor de pedagogisch medewerker staan in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk. Daarin staan de eisen voor de pedagogisch medewerkerExterne link.

U mag ervoor kiezen om twee mensen het werk van de pedagogisch beleidsmedewerker laten doen. U heeft deze mogelijkheden:

  • pedagogisch beleidsmedewerker
  • pedagogisch coach
  • pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Hoeveel uur moet u de pedagogisch beleidsmedewerker inzetten?

U kunt voor uw kinderopvangorganisatie berekenen hoeveel uur u de pedagogisch beleidsmedewerker verplicht moet inzetten. U kunt hiervoor de rekentoolExterne link en het rekenvoorbeeldExterne link gebruiken. U mag zelf bepalen hoeveel coaching iedere medewerker in uw kinderopvang krijgt. Alle pedagogische medewerkers moeten ieder jaar coaching krijgen. Die uren moet u bijhouden.

Pedagogisch beleidsmedewerker en de beroepskracht-kindratio (BKR)

De pedagogisch beleidsmedewerker telt mee in de BKR als zij als coach meewerkt op de groep. Dat geldt alleen voor de uren dat zij werk doet als pedagogisch medewerker. Als zij dus ook helpt de kinderen verzorgen, opvoeden en helpen ontwikkelen. Als de pedagogisch beleidsmedewerker alleen toekijkt en coacht, telt ze niet mee in de BKR.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven