Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u een (betaald) pedagogisch beleidsmedewerker hebben voor een verplicht aantal uren.

U mag ervoor kiezen om 2 mensen het werk van de pedagogisch beleidsmedewerker te laten doen. U kunt:

  • een pedagogisch beleidsmedewerker (alleen beleid) inzetten samen met een pedagogisch coach (alleen coaching)
  • een pedagogisch beleidsmedewerker/coach (beleid en coaching) inzetten

Wat is een pedagogisch beleidsmedewerker?

Een pedagogisch beleidsmedewerker:

  • coacht uw pedagogisch medewerkers bij het dagelijkse werk (bijvoorbeeld met tips, uitleg en voorbeelden over de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van kinderen)
  • ontwikkelt en bewaakt uw pedagogisch beleid
  • kan meewerken op de groep

Wat moet een pedagogisch beleidsmedewerker kunnen?

De pedagogisch beleidsmedewerker moet een hbo of academisch werk- en denkniveau hebben en kennis hebben van:

  • pedagogisch beleid
  • (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching
  • ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen

Er zijn meerdere mogelijkheden om aan de opleidingseisen voor een pedagogisch beleidsmedewerker te voldoen. Ook hangt het van het type kinderopvang af welke diploma’s nodig zijn . Wat deze mogelijkheden zijn staat in bijlage 13.2 Kwaliteits-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach van de cao Kinderopvang.

Hoeveel uur moet u de pedagogisch beleidsmedewerker inzetten?

U moet uw pedagogisch beleidsmedewerker inzetten voor:

  • minimaal 50 uur per jaar inzetten voor ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid, en
  • 10 uur x aantal fte voor de coaching van de pedagogisch medewerkers (u mag zelf de uren coaching over de medewerkers verdelen, deze uren moet u bijhouden)

Met de rekentool pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang kunt u berekenen hoeveel uur in uw situatie verplicht is. U kunt ook deze rekenregel gebruiken: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).

Beroepskracht-kindratio (BKR kinderopvang)

De uren die de pedagogisch beleidsmedewerker meewerkt op de groep tellen mee in de BKR. Dat geldt alleen voor gewerkte uren als pedagogisch medewerker (meehelpen met het verzorgen, opvoeden en de ontwikkeling van de kinderen). Als de pedagogisch beleidsmedewerker alleen toekijkt en coacht, telt de medewerker niet mee in de BKR.