Veiligheids- en gezondheidsbeleid kinderopvang

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. In het beleid staat hoe u binnen uw kinderopvang kinderen beschermt tegen risico’s. Denk aan het veilig en schoon houden van verschillende ruimtes.

Hoe maakt u een veiligheids- en gezondheidsbeleid?

Iedere kinderopvang (of kindercentrum) moet een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Welke risico’s u in het beleid zet, bepaalt u samen met de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie. Het is belangrijk dat iedereen in uw kinderopvang daarna werkt volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

U moet het beleid regelmatig bijwerken. Bijvoorbeeld als het beleid niet goed werkt of als er iets in uw kinderopvang verandert.

Eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat in ieder geval:

  • hoe u omgaat met de grootste risico's voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen
  • wat uw plan is om risico’s tegen te gaan. En wat u en uw medewerkers doen als er een ongezonde en/of onveilige situatie is
  • hoe uw pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleine risico's
  • hoe u het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen zoveel mogelijk tegengaat
  • hoe u het beleid maakt, invoert en evalueert met uw pedagogisch medewerkers
  • hoe u het beleid duidelijk maakt voor pedagogisch medewerkers (in opleiding), stagiairs, vrijwilligers en ouders
  • hoe u het vierogenprincipe toepast, als u een dagopvang heeft
  • hoe u zich aan de achterwachtregeling houdt als er minder dan 1 pedagogisch medewerker aanwezig is

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

U moet naast uw veiligheids- en gezondheidsbeleid ook beschrijven wat voor risico’s er zijn. Hoe die risico’s voorkomen kunnen worden, of zo klein mogelijk gehouden kunnen worden. Dit noemen we een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Toezicht door GGD

De GGD bekijkt uw beleid en controleert hoe u dit uitvoert. Een toezichthouder van de GGD komt ieder jaar onverwachts langs om de kinderopvang te controleren. Het inspectierapport van de GGD staat openbaar in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)