Veiligheids- en gezondheidsbeleid opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Dit beleid zegt hoe uw kinderopvangorganisatie kinderen beschermt tegen grote risico’s. En hoe u kinderen leert omgaan met kleine risico’s. U zorgt ervoor dat er altijd aandacht is voor veiligheid en gezondheid in uw kinderopvangorganisatie.

De oudercommissie heeft het recht om te adviseren over uw veiligheids- en gezondheidsbeleid. U moet naast uw veiligheids- en gezondheidsbeleid ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben.

Eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid

 • Ieder kindercentrum heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid.
 • U beschrijft hoe u het beleid maakt, invoert en evalueert met uw pedagogisch medewerkers.
 • In uw kinderopvang werkt iedereen zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven staat.
 • U moet het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel houden. U moet het aanpassen als bijvoorbeeld de ruimtes wijzigen of als uw beleid niet goed werkt.
 • Het beleid gaat over de grootste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen.
 • U beschrijft hoe uw pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleine risico's.
 • In het beleid staat hoe u het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen zoveel mogelijk tegengaat.
 • Als u een dagopvang heeft, beschrijft u hoe het vierogenprincipe wordt toegepast.
 • Het beleid heeft een plan van aanpak over hoe uw organisatie de risico's tegengaat. En wat u en uw medewerkers doen als er een ongezonde en/of onveilige situatie is.
 • U beschrijft de achterwachtregeling als u die heeft.
 • U beschrijft hoe u het beleid duidelijk maakt voor pedagogisch medewerkers (in opleiding), stagiairs, vrijwilligers en ouders.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven