Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Veiligheids- en gezondheidsbeleid kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish version

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Dit beleid gaat over hoe uw organisatie kinderen beschermt tegen risico’s. U beschrijft bijvoorbeeld hoe u de ruimtes veilig houdt en de afspraken over hygiëne.

Eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid

Ieder kindercentrum moet een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. U bepaalt zelf welke risico’s in het veiligheidsbeleid staan. U maakt het beleid in overleg met de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie. Iedereen werkt daarna zoals in uw veiligheids- en gezondheidsbeleid staat.

U moet het beleid actueel houden. U verandert het beleid als er iets in uw kinderopvang verandert. Of als uw beleid niet goed werkt.

Wat staat er in het veiligheids- en gezondheidsbeleid?

U omschrijft:

  • Hoe u omgaat met de grootste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen.
  • Wat uw plan van aanpak is om risico’s tegen te gaan. En wat u en uw medewerkers doen als er een ongezonde en/of onveilige situatie is.
  • Hoe uw pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleine risico's.
  • Hoe u het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen zoveel mogelijk tegengaat.
  • Hoe u het beleid maakt, invoert en evalueert met uw pedagogisch medewerkers.
  • Hoe u het beleid duidelijk maakt voor pedagogisch medewerkers (in opleiding), stagiairs, vrijwilligers en ouders.
  • Hoe u het vierogenprincipe toepast, als u een dagopvang heeft.
  • Hoe u de achterwachtregeling treft als er minder dan 1 pedagogisch medewerker aanwezig is.

Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

U moet naast uw veiligheids- en gezondheidsbeleid ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben voor uw werknemers.

Toezicht door GGD

De GGD controleert uw beleid en houdt toezicht. Een toezichthouder van de GGD komt ieder jaar onverwachts langs om de kinderopvang te controleren. Het inspectierapport van de GGD staat openbaar in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Zie ook

Naar boven