Dit artikel is gerelateerd aan:

Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Heeft u een zorginstelling? Of bent u zelfstandig beroepsbeoefenaar in de zorg zoals zzp’er of huisarts? Dan heeft u te maken met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet staat wat goede zorg precies is en hoe u goede kwaliteit zorg levert. En wat u moet doen met klachten en bij incidenten.

Wat regelt de Wkkgz?

Het doel van de Wkkgz is veiligheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat u leert van incidenten. Als u klachten en fouten bespreekt met medewerkers en uw manier van werken verandert als dat nodig is, wordt de zorg beter.

Klachtenfunctionaris

U moet als zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionarisExterne link hebben waar cliënten terecht kunnen met klachten. Als de klachtenfunctionaris het probleem niet kan oplossen, kan de cliënt naar een onafhankelijke geschillencommissie gaan. U moet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantieExterne link. Dit geldt ook als u zzp’er bent.

Incidenten melden en bespreken

U moet als medewerker in de zorg een incident kunnen melden. Het doel is om het incident te bespreken en te leren van foutenExterne link.

Cliënt en cliëntendossier

Als er een fout is gemaakt, heeft een cliënt recht op uitleg en goede informatie van u als zorgaanbieder. U zet de fout in het cliëntendossier.

Geweld melden

U bent verplicht om geweld te melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen. U meldt dit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ontslaat u een medewerker voor ernstig disfunctioneren? Dan moet u dit ook meldenExterne link.

Afspraken met uw medewerkers

U heeft als zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor u werken. In de overeenkomst staan de eisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. U bent verplicht het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker te controlerenExterne link. U kunt bijvoorbeeld het BIG-register checken of een VOG aan uw nieuwe medewerker vragen.

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders zoals zorginstellingen en zelfstandigen in de zorg (zzp’ers). De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en voor aanbieders van cosmetische behandelingenExterne link.

De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

Kwaliteitseisen zorginstellingen

Alle instellingen die zorg verlenen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dat staat niet alleen in de Wkkgz, maar ook bijvoorbeeld in de in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wet BIG.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport