Meldplicht voor buitenlandse bedrijven en zelfstandigen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Huurt u een buitenlands bedrijf of een buitenlandse zelfstandige in om tijdelijk voor u in Nederland te werken? Zij moeten zich melden bij het meldloket voor posted workers (Meldplicht WagwEU). U moet als opdrachtgever controleren dat het bedrijf of de zelfstandige (goed) heeft gemeld. De overheid kan zo controleren of zij onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken.

Wie moeten zich melden?

Buitenlandse zelfstandigen uit de EER of Zwitserland in bepaalde sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten zich vooraf melden bij het Nederlandse online meldloket.

En deze buitenlandse bedrijven moeten (gedetacheerde) werknemers melden bij het Nederlandse online meldloket:

  • bedrijven uit de EER of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken
  • bedrijven (multinationals) uit de EER of Zwitserland die werknemers tijdelijk plaatsen (detacheren) bij een eigen vestiging in Nederland
  • buitenlandse uitzendbureaus uit de EER of Zwitserland die uitzendkrachten tijdelijk in Nederland laten werken

In deze situaties hoeven buitenlandse bedrijven en zelfstandigen niet te melden. Voor de transportsector gelden specifieke regels.

Informeer over de meldplicht

Het buitenlandse bedrijf of de buitenlandse zelfstandige moet een melding doen voordat de werkzaamheden beginnen. Laat het bedrijf of de zelfstandige op tijd weten dat hij zich moet melden. En geef de juiste (contact)informatie die de het bedrijf of de zelfstandige kan gebruiken bij de melding. U bent samen verantwoordelijk voor het melden.

Melding controleren

U moet als opdrachtgever controleren of het buitenlandse bedrijf of de buitenlandse zelfstandige (goed) heeft gemeld. U krijgt een e-mail als het bedrijf of de zelfstandige de melding heeft gedaan. U controleert de melding in het meldloket en als de informatie klopt, keurt u de melding goed. Verandert de situatie? Dan moeten deze veranderingen gemeld worden en u moet de melding opnieuw controleren.

Wat gebeurt er bij geen (goede) melding?

Bij geen (goede) melding kunnen u en het buitenlandse bedrijf of de buitenlandse zelfstandige een boete krijgen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of er een (goede) melding is gedaan en of u de buitenlandse medewerker de arbeidsvoorwaarden krijgt waar hij recht op heeft.

Niet controleren bij jaarmelding

Buitenlandse bedrijven of buitenlandse zelfstandigen die vaker voor u komen werken, kunnen in sommige gevallen een jaarmelding doen bij het meldloket. Zij melden 1 keer per jaar en u hoeft dat als opdrachtgever niet te controleren.