Stappenplan tijdelijk personeel inhuren

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Tijdelijk personeel kunt u inhuren via een uitzend-of detacheringsbureau. Bij buitenlands personeel gelden extra regels. Kijk hoe dit werkt.

Heeft u tijdelijk personeel nodig? Dan kunt u dit inhuren via een intermediair, zoals een uitzend- of detacheringsbureau. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Huurt u buitenlands personeel in, dan heeft u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier.

1. Controleer of de uitzendonderneming in het Handelsregister staat

Als inlener moet u controleren of een uitlener in het Handelsregister van KVK geregistreerd staat. Dit kunt u doen via de Waadi check van KVK.

2. Screen uw toekomstige werknemers

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Dan kunt u de sollicitant screenen.

3. Controleer de identiteit van ingehuurde werknemers

Als u een nieuwe medewerker inhuurt, moet u zijn identiteit controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs.

4. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting die uw intermediair moet betalen. U kunt dit onder andere voorkomen door de uitlener te vragen een g-rekening af te sluiten.

Let op: Werkt u met een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk? Dan loopt u minder risico op claims van de Belastingdienst.

5. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al uw personeel, dus ook voor arbeidskrachten die u inhuurt via een intermediair.

6. Informeer de intermediair over uw arbeidsvoorwaarden

Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf, de uitlener, informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw medewerkers. Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die rechtstreeks bij u in dienst zijn.

7. Bepaal werk- en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoelang uw werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze. Deze wet geldt ook voor arbeidskrachten die u inhuurt via een intermediair.

8. Zorg dat uw inhuurkrachten minimaal het minimumloon ontvangen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag. Ook als u medewerkers inhuurt, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minimaal het minimum(jeugd)loon ontvangen.

Buitenlands personeel inhuren

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen.

2. Ga na of buitenlandse medewerkers een tewerkstellingsvergunning nodig hebben

Als u iemand van buiten de EER en Zwitserland inhuurt, moet u controleren of deze persoon een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. De intermediair moet deze voor hem aanvragen.