Dit artikel is gerelateerd aan:

Buitenlands personeel aannemen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u op zoek naar personeel? Dan moet u eerst werven binnen Nederland of de Europese Economische RuimteExterne link (EER) en Zwitserland. Kunt u aantonen dat u daar geen geschikte werknemer(s) kunt vinden? Dan mag u ook in andere landen wervenExterne link. Voor werknemers uit landen buiten de EER heeft u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig. Werknemers uit de landen van de EER en Zwitserland mogen zonder vergunning in Nederland komen werken.

Erkennen als referent

Haalt uw bedrijf of organisatie werknemers van buiten de EU, EER of Zwitserland naar Nederland? En duurt dit verblijf langer dan 3 maanden? Dan kunt u zich laten erkennen als referentExterne link. Voor kennismigranten of wetenschappelijk onderzoekers is erkenning verplicht. Gaat het om werknemers voor bijvoorbeeld reguliere arbeid in loondienst of seizoenarbeid? Dan kunt u zich vrijwillig laten erkennen.

Vergelijken buitenlandse kandidaten

Wilt u kandidaten op de internationale arbeidsmarkt eenvoudig met elkaar vergelijken? Dan kunt u gebruik maken van een EuropassExterne link. Europass is in alle Europese talen beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers en buitenlandse zelfstandigen

In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) staan de arbeidsvoorwaarden voor zelfstandigen en werknemers uit de EER en Zwitserland bij tijdelijk werk in Nederland. Zij moeten zichvooraf melden bij het Nederlandse online meldloketExterne link (Meldplicht WagwEU). De Inspectie SZW controleert of ze de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben. U moet als opdrachtgever controleren dat er goed wordt gemeld.

Personeel inhuren via intermediairs

Huurt u personeel in van buiten de EER via een intermediair zoals een uitzendbureau, loonbedrijf of onderaannemer? Dan bent u ervoor verantwoordelijk dat de werknemer een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. De intermediair moet deze vergunning aanvragen.

Identiteitsbewijs en BSN buitenlandse werknemer

Leent u buitenlandse werknemers in? Of laat u ze via aan- of onderaanneming werken? Dan moet u hun identiteit controleren. Ook moet u een kopie van hun identiteitsbewijsExterne link in uw administratie opnemen. U moet deze kopie tot 5 jaar na beëindiging van de werkzaamheden bewaren. Buitenlandse werknemers die in Nederland belastingplichtig zijn, moeten een burgerservicenummer (BSN) hebben.

Verzoek vaststellen identiteit medewerker

Vraagt Inspectie SZW u om de identiteit van een medewerker vast te stellen? Dan moet u binnen 48 uur een kopie van het identiteitsbewijs verstrekken.

Zzp'er of freelancer uit het buitenland

Werkt u met zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) of freelancers uit het buitenlandExterne link? Ga dan na of deze in Nederland mogen verblijven en werken als zelfstandige. Dit kunt u zien op de verblijfsvergunning of het paspoort van de zelfstandige. Voor zzp'ers van buiten de EER moet u meestal een tewerkstellingsvergunning aanvragenExterne link.

Taaleis voor risicovol beroep

Werkt uw buitenlandse werknemer in een risicovol beroep, zoals asbestverwijderaar of kraanmachinist? Dan moet hij de Nederlandse taalExterne link voldoende beheersen om het werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. Dit geldt ook voor buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in deze beroepen.

Feiten en cijfers: buitenlands personeel in Nederland

De grafiek toont het aantal banen van buitenlandse werknemers die werkzaam zijn in Nederland. De meeste buitenlandse werknemers zijn afkomstig uit Europa, gevolgd door Amerika.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven