Vergunning bij inhuren buitenlandse zzp'er of freelancer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Huurt u een buitenlandse zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of freelancer in om in Nederland voor u te werken? U moet controleren of u een vergunning nodig heeft.

Zzp’er uit de EER

Heeft de zzp’er een geldig paspoort van 1 van de EER-landen of Zwitserland? Dan mag de zzp’er vrij in Nederland komen werken. U hoeft geen tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) voor de zzp'er aan te vragen.

Meldplicht voor buitenlandse zelfstandigen

Als de zzp’er uit de EER of Zwitserland tijdelijk in Nederland voor u komt werken, dan moet hij zich melden bij het Nederlandse online meldloket. De meldplicht WagwEU geldt voor buitenlandse bedrijven en zelfstandigen in bepaalde sectoren. De zzp'er moet zich melden voordat de werkzaamheden beginnen. Als opdrachtgever moet u de zzp'er informeren en controleren dat hij zich (goed) heeft gemeld.

Zzp’er buiten de EER

Komt de zzp’er uit een land buiten de EER of Zwitserland? Dan moet hij een verblijfsvergunning voor zelfstandig ondernemer hebben. Zonder deze verblijfsvergunning mag de zzp’er niet voor u in Nederland werken. De zzp’er heeft geen tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) nodig.

Let op: Wilt u een opdracht geven aan een Oekraïense vluchteling die werkt als zzp'er? Bekijk of u een tewerkstellingsvergunning (TWV) moet aanvragen.

Controleer of er een gezagsverhouding is

Als u een buitenlandse zzp’er inhuurt, is het belangrijk dat het wel een echte zelfstandig ondernemer is. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de ingehuurde zzp’er echt zonder gezagsverhouding, onder eigen verantwoordelijkheid werkt. Als er toch een gezagsverhouding is dan wordt u als werkgever gezien en de zelfstandige als werknemer. Dit kan betekenen dat u een tewerkstellingsvergunning of een GVVA moet hebben.

Dit artikel is gerelateerd aan: