Dit artikel is gerelateerd aan:

Nederland heeft nieuw inburgeringsstelsel

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2022

Wat is er veranderd?

Geeft u inburgeringscursussen? Nederland heeft een nieuw inburgeringstelsel. Migranten moeten zo snel mogelijk meedoen aan het dagelijkse leven en de arbeidsmarkt.

In het nieuwe stelsel geldt:

  • een hogere norm voor het taalniveau
  • asielmigranten combineren taallessen met (vrijwilligers)werk of stage
  • vooral jonge inburgeraars krijgen intensieve taallessen, vakken als rekenen en Engels en studieloopbaanbegeleiding
  • jonge inburgeraars maken in gemiddeld anderhalf jaar de inburgering af en gaan daarna naar het vervolgonderwijs
  • een kleine groep inburgeraars voor wie het taalniveau en instroom in vervolgonderwijs niet haalbaar is, gaat meer tijd besteden aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving
  • inburgeraars krijgen geen ontheffingen op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen meer
  • alle inburgeraars maken actiever kennis met de lokale arbeidsmarkt
  • alle inburgeraars komen meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting

De gemeente heeft een belangrijke rol gekregen. Zo betaalt de gemeente voor asielstatushouders die bijstand ontvangen, de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit die bijstand.

Voor wie?

  • onderwijsinstellingen en inburgeringsinstellingen

Wanneer?

De Wet Inburgering is ingegaan op 1 januari 2022.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)