Dit artikel is gerelateerd aan:

Nieuwe Inburgeringswet

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2022

Wat verandert er?

Geeft u inburgeringscursussen? Er komt een nieuw inburgeringstelsel. Migranten moeten zo snel mogelijk meedoen aan het dagelijkse leven en de arbeidsmarkt.

In het nieuwe stelsel geldt:

  • een hogere norm voor het taalniveau
  • asielmigranten combineren taallessen met (vrijwilligers)werk of stage
  • vooral jonge inburgeraars krijgen intensieve taallessen, vakken als rekenen en Engels en studieloopbaanbegeleiding
  • jonge inburgeraars maken in gemiddeld anderhalf jaar de inburgering af en gaan daarna naar het vervolgonderwijs
  • een kleine groep inburgeraars voor wie het taalniveau en instroom in vervolgonderwijs niet haalbaar is, gaat meer tijd besteden aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving
  • inburgeraars krijgen geen ontheffingen op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen meer
  • alle inburgeraars gaan actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt
  • alle inburgeraars komen meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting

De gemeente krijgt een belangrijke rol. De gemeente gaat onder meer voor asielstatushouders die bijstand ontvangen de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit die bijstand betalen.

Voor wie?

  • onderwijsinstellingen en inburgeringsinstellingen

Wanneer?

De Wet Inburgering gaat in op 1 januari 2022.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven