De nieuwe pensioenwet: dit betekent het voor u

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

De nieuwe pensioenwet is aangenomen. Sinds 1 juli 2023 geldt er een overgangsfase van een paar jaar waarin werkgevers en werknemers afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Ook voor zzp’ers komen er nieuwe regels. Lees wat de nieuwe pensioenwet voor u betekent.

Wat is de nieuwe pensioenwet?

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben in 2019 in het pensioenakkoord afspraken gemaakt over de toekomst van de pensioenen. Die afspraken zijn nu vastgelegd in de ‘Wet toekomst pensioenen’, ook wel bekend als de nieuwe pensioenwet.

De nieuwe pensioenwet in het kort

De wet heeft 3 doelen:

  • Een pensioen dat sneller stijgt

    Als het economisch goed gaat kunnen de pensioenen sneller verhoogd worden. Pensioenuitvoerders kunnen de winst uit beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Als het economisch slecht gaat, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er reserves zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

  • Een persoonlijkere en duidelijkere opbouw van het pensioen

    Het wordt duidelijker hoeveel pensioen u of uw werknemer opbouwt. Werknemers hebben straks een eigen pensioenpot met daarin alle premie die zij betaald hebben. Plus de winst of het verlies dat met dit geld gemaakt is.

  • Een pensioen dat beter past bij wisselen van baan

    Werknemers veranderen vaker van baan dan vroeger of gaan ondernemen. De premie die werknemers betalen gaat daarom op elke leeftijd naar hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan.

Waarom een nieuwe pensioenwet?

Er verandert veel in de samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er werken minder mensen dan er met pensioen zijn. En mensen werken niet meer hun hele leven bij één werkgever. In het nieuwe pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat het pensioenstelsel beter past bij deze tijd.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenwet in?

De overgang naar het nieuw pensioenstelsel is van start gegaan op 1 juli 2023. Sinds dat moment hebben werkgevers en werknemers een paar jaar de tijd om met elkaar afspraken te maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Daarna kunnen de pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Wat blijft hetzelfde in de nieuwe pensioenwet?

In de nieuwe pensioenwet blijft het doel dat werkgevers en werknemers samen pensioen opbouwen. Financiële risico’s worden straks nog steeds met elkaar gedeeld. Werkgevers en werknemers betalen premie. De pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Wat verandert er in de pensioenwet?

Het wordt straks duidelijker wat u aan premie betaalt en wat u aan vermogen opbouwt. Uw vermogen is het bedrag dat in uw pensioenpot zit. En ook hoeveel uw pensioen later wordt. Het pensioen gaat eerder omhoog als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch slechter gaat.

Zelfstandigen moeten straks een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Met een verplichte AOV-verzekering voor zelfstandigen zijn alle werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

De AOW-leeftijd stijgt sinds 2020 minder snel. De AOW-leeftijd blijft wel verbonden aan de levensverwachting, maar minder dan nu. Dat is geregeld in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd.

Het kabinet wil er samen met werkgevers en werknemersorganisaties voor zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt. Bijvoorbeeld door omscholing naar ander werk of door extra verlof in te zetten.

Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling krijgt de mogelijkheid om één keer een bedrag uit te laten betalen. Dit wordt een wettelijk recht. Alle pensioenuitvoerders moeten dit aanbieden. Het bedrag is maximaal 10% van uw pensioen.

Er komen nieuwe regels voor nabestaandenpensioen. Zoals voor het partnerpensioen bij overlijden voordat het pensioen in zou gaan (de pensioendatum).

Wat moet u regelen voor de nieuwe pensioenwet?

Bent u werkgever?

In de komende jaren worden de regels voor pensioen moderner gemaakt. U moet daarom samen met uw werknemers nieuwe afspraken maken in pensioenregelingen. Soms moet u hiervoor zelf stappen zetten. En soms wordt dit per sector geregeld als u deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds. Het kan ook zijn dat u bericht krijgt van de verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) waar u nu uw pensioen opbouwt. Op het informatieplatform Werkenaanonspensioen.nl vindt u per doelgroep meer informatie over de nieuwe pensioenwet.

Bent u zelfstandig ondernemer?

Dan krijgt u met de nieuwe pensioenwet meer ruimte om uw pensioen op een voordelige manier te regelen. Kijk op pensioenduidelijkheid.nl wat de nieuwe pensioenwet voor u betekent.

Lees meer over pensioen opbouwen als zzp'er of ondernemer.