Dit artikel is gerelateerd aan:

Deelnemen aan een pensioenfonds

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsenExterne link. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming.

Deelnemen aan bedrijfstakpensioenfonds

Bent u werkgever in bijvoorbeeld de bouw of afwerking? Dan moet u verplicht deelnemen aan het bedrijfstakpensioenfondsExterne link (bpf). Dat geldt ook als u als zelfstandige (zzp'er) of freelancer in deze sectoren werkt. Bent u als werkgever verplicht aangesloten? Dan brengt u het pensioen van uw werknemers ook bij dit pensioenfonds onder.

Deelnemen aan beroepspensioenfonds

Voor bepaalde beroepsgroepen (notarissen, beroepen in de gezondheidszorg en de haven) bestaan er beroepspensioenfondsenExterne link. Werkt u in een van deze sectoren? Dan zijn u en uw werknemers verplicht aangesloten bij dit fonds.

Algemeen pensioenfonds

U hoeft uw pensioen niet meer onder te brengen in een vast beroeps-, bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds. U kunt ook kiezen voor een algemeen pensioenfondsExterne link (APF). Hierin worden verschillende pensioenen gebundeld.

Instemming OR bij wijzigingen

Is uw pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds, en wilt u deze wijzigen? Dan moet de ondernemingsraad (OR) hiermee instemmen. Dit hoeft niet wanneer in de cao al afspraken over pensioenen staan.

Vrijstelling deelname aan (bedrijfstak)pensioenfonds

Is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht? Dan kunt u in sommige gevallen vrijstelling krijgen van verplichte deelname. Hiervoor dient u een verzoek in bij het bestuur van uw bedrijfstakpensioenfonds. Bij een geschil hierover kunt u de bemiddelaar bedrijfstakpensioenfondsenExterne link van de Sociaal-Economische Raad (SER) inschakelen.

Valt u niet onder een verplicht pensioenfonds?

Dan mag u uw werknemers een individuele voorziening aanbieden. Dit doet u bijvoorbeeld via een verzekeringsmaatschappij. U en uw werknemer storten daar maandelijks een bedrag. U kunt uw bedrijf ook vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds.

Register voor pensioenfondsen

Alle pensioenfondsen moeten zich na oprichting melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). De pensioenfondsen staan in het register voor pensioenfondsenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven