Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 2 aug 2021
2 min lezen
English version

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Gemeente Heumen

Let op!

Afhankelijk van uw situatie moet u dit mogelijk regelen bij:

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Zo zijn er regels voor bijvoorbeeld hoeveel geluid uw bedrijf maakt, het opwekken van energie, welke afvalstoffen uw bedrijf heeft, en de gevolgen voor de lucht en bodem. U moet in bepaalde situaties een melding doen of een vergunning aanvragen. In het Activiteitenbesluit staan welke meldingen of vergunningen dat zijn.

Is uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting?

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

Belast uw bedrijf het milieu niet of weinig (licht regime)? Dan moet u zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen. En u hoeft voor deze milieuactiviteiten geen omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kantoren, banken, zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen. Welke bedrijven type A zijn, staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Type B: Melding milieubeheer

Belast uw bedrijf het milieu aanzienlijk? Dan valt u onder de regels van het Activiteitenbesluit. U moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Dit geldt voor een aantal activiteiten zoals afvalwaterbeheer, agrarische activiteiten, materiaalbewerking, transport, opslag en overslag. Welke bedrijven type B zijn, staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Meldings- en omgevingsvergunningplichtig

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten, bijvoorbeeld bouwen? En moet u ook een melding milieubeheer doen? Dan moet u deze melding tegelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning doen.

Type C: Omgevingsvergunning

Belast uw bedrijf het milieu op grote schaal? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u via Omgevingsloket online aan bij de gemeente of provincie.

Valt uw bedrijf onder de Richtlijn Industriële Emissies (de opvolger van de IPPC-richtlijn)? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Welke bedrijven type C zijn, staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.

Wijzigingsvergunning

Verandert u iets in uw bedrijf of bedrijfsvoering? En komt deze verandering niet meer overeen met uw omgevingsvergunning? Dan moet u in veel gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen.

Melding milieubeheer doen

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuregels voor uw bedrijf belangrijk zijn. De melding milieubeheer kunt u via de AIM doen.

Geuremissie industrie

Bij een melding milieubeheer of aanvraag omgevingsvergunning controleert de gemeente of provincie ook de geurhinder van uw bedrijf. Bij het tegengaan van geurhinder moet u de beste beschikbare technieken (BBT) gebruiken. Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u een Handleiding geur voor de industrie.

Agrarische sector en glastuinbouw

Gaat u een glastuinbouwbedrijf beginnen? Of gaat u uitbreiden of veranderen, zoals een andere teelt of verhuur van land? Of wilt u een lozing vanuit uw bedrijf veranderen? Dan moet u dat melden bij het waterschap met de AIM. Op de website van Kenniscentrum InfoMil ziet u welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden voor uw agrarische sector en uw agrarische activiteiten.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de melding milieubeheer digitaal doen bij de gemeente of provincie. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de omgevingsvergunning voor milieu en de wijzigingsvergunning milieu ook digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)