Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 21 feb 2023
2 min lezen
English version

Uw personeel heeft het recht om mee te beslissen over zaken waar zij direct mee te maken hebben. U moet medezeggenschap op deze manier organiseren in uw bedrijf:

  • Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan moet u een ondernemingsraad (OR) opzetten. U moet ten minste 2 keer per jaar met de OR vergaderen.
  • Bij 10 tot 50 werknemers is een OR niet verplicht. U kunt u vrijwillig een OR opzetten. U moet een personeelsvertegenwoordiging (PVT) opzetten als uw personeel dit vraagt of als dit in de CAO staat.
  • Heeft u minder dan 50 medewerkers en vraagt het personeel niet om een PVT? Dan moet u minstens 2 keer per jaar het personeel inspraak geven tijdens een personeelsvergadering. U moet een extra personeelsvergadering houden als een kwart van uw medewerkers hier om vraagt.
  • Bij minder dan 10 werknemers kunt u vrijwillig een PVT opzetten.

Kunt u geen ondernemingsraad instellen? Dan kunt u ontheffing van de OR-plicht vragen aan de Sociaal Economische Raad (SER).

Wat doet een Ondernemingsraad?

In de ondernemingsraad (OR) zitten werknemers die meepraten over de beslissingen die uw bedrijf maakt. De OR komt op voor de belangen van het personeel. De rechten van de OR zijn onder meer:

  • adviesrecht, als u besluiten neemt die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers dan moet u advies vragen aan de OR
  • instemmingsrecht, als u personele regelingen (zoals werktijden en arbeidsomstandigheden) wilt veranderen dan moet de OR instemmen
  • initiatiefrecht, als de OR een voorstel doet, moet u minstens 1 keer met de OR overleggen voordat u een beslissing neemt over het voorstel

PVT-leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden van een OR.

Wie mogen er in een Ondernemingsraad?

  • Medewerkers die 3 maanden of langer voor uw bedrijf werken, mogen stemmen en zich verkiesbaar stellen voor de OR. De OR kan hiervan afwijken in zijn reglement.
  • Het maakt niet uit welk contract uw medewerkers hebben: vast of tijdelijk, voltijd of deeltijd.
  • Uitzendkrachten die 18 maanden of langer in uw onderneming werken, mogen ook stemmen voor de OR en zich verkiesbaar stellen voor de OR.

Hoe groot de OR moet zijn hangt af van het aantal werknemers in uw bedrijf. Bent u het niet eens met een verandering in het OR-reglement? Dan kunt u de kantonrechter vragen om deze aan te laten passen.

Wat u moet regelen voor de OR

U moet zorgen dat de OR-leden de tijd en mogelijkheden hebben om hun OR-werk te kunnen doen. Volgens de wet hebben leden van de OR recht op scholingsverlof. Dit scholingsverlof mogen ze optellen bij het scholingsverlof dat al uw werknemers misschien al hebben. U betaalt de volledige kosten van de opleiding van OR-leden rechtstreeks aan het opleidingsinstituut.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: