Sociaal plan opstellen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Als uw bedrijf reorganiseert, verhuist, onderdelen afstoot of failliet gaat, heeft dat gevolgen voor uw personeel. Moet u medewerkers ontslaan of overplaatsen? In een sociaal plan legt u de gezamenlijke regelingen en voorzieningen voor het achterblijvende en vertrekkende personeel vast. Zo verkleint u de kans dat u een werknemer gedwongen ontslag moet geven.

Is een sociaal plan verplicht?

Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht. Meestal zijn hierover in de cao afspraken gemaakt. Heeft u geen sociaal plan? Dan moet u wel de ondernemingsraad inlichten over de gevolgen voor uw personeel van een mogelijke reorganisatie.

Wanneer is een sociaal plan nodig?

U heeft een sociaal plan nodig als u mensen moet ontslaan. Zijn dat 20 mensen of meer, dan is het een collectief ontslag. U bent verplicht een collectief ontslag te melden bij UWV en de vakbonden van uw medewerkers. U moet dan met de vakbonden overleggen over een sociaal plan. U kunt ook een sociaal plan maken bij ontslag van enkele medewerkers.

Wat staat er in een sociaal plan?

In een sociaal plan staan afspraken waar u zich aan moet houden bij ontslag of overplaatsing van werknemers. Bij ontslag regelt het sociaal plan onder meer de transitievergoeding of een vervangende vergoeding als dat in de cao is afgesproken. Bij overplaatsing regelt het sociaal plan onder meer veranderingen in de werkplek. Bijvoorbeeld bij een verhuizing.

In de cao kan staan wat u in het sociaal plan moet zetten.

Wie sluiten een sociaal plan af?

U kunt een sociaal plan afsluiten met:

  • de vakbond, de vakbondsleden moeten dan het plan goedkeuren
  • de ondernemingsraad (or), dit moet u afspreken met uw werknemer in de arbeidsovereenkomst

Ook kunt u zelf (eenzijdig) een sociaal plan afsluiten. Uw werknemer moet dan eerst de maatregelen in het sociaal plan accepteren voordat het in werking treedt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)