Opvangcentrum voor beschermde dieren beginnen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u beschermde dieren opvangen die gewond, ziek of verzwakt zijn? Bijvoorbeeld egels, zeehonden of reeën? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Een ontheffing geldt voor de opvang van:

  • inheemse diersoorten (egels, reeën, hazen, alle vogels die van nature in Nederland voorkomen)
  • zeezoogdieren (bijvoorbeeld bruinvissen en dolfijnen)
  • uitheemse diersoorten (diersoorten die niet van nature in Nederland voorkomen)
  • invasieve exoten (diersoorten die niet van nature in Nederland voorkomen en die schadelijk zijn voor inheemse soorten)

Een overzicht van alle beschermde inheemse diersoorten vindt u in de lijst Beschermde diersoorten.

Eisen voor opvangcentrum

Wilt u een ontheffing krijgen? Dan zijn er een aantal eisen waar uw opvangcentrum voor beschermde diersoorten aan moet voldoen:

  • Uw opvangcentrum moet een stichting of vereniging zijn.
  • Het doel van uw opvang is tijdelijke opvang, verzorging en revalidatie van beschermde diersoorten.
  • Het doel van uw opvang is dat de dieren zo snel mogelijk weer teruggaan naar de natuur.
  • In de opvang kan het dier zich zoveel mogelijk natuurlijk gedragen.
  • Uw opvangcentrum moet een vakbekwaam dierverzorger hebben.
  • Het opvangcentrum heeft ook als doel om voorlichting te geven en het houden van beschermde diersoorten te ontmoedigen.

Ontheffing aanvragen

U vraagt een ontheffing voor uw opvang voor beschermde uitheemse diersoorten of invasieve exoten aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een ontheffing voor de opvang van inheemse diersoorten vraagt u aan bij uw provincie.

Dit artikel is gerelateerd aan: