Opvangcentrum voor beschermde dieren beginnen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u beschermde inheemse dieren opvangen die gewond, ziek of verzwakt zijn? Bijvoorbeeld egels, zeehonden of reeën? Dan hebt u een ontheffing nodig. U moet hiervoor aan een aantal eisen voldoenExternal link:

  • Uw opvangcentrum moet een stichting of vereniging zijn.
  • Uw opvangcentrum moet een vakbekwaam dierverzorger hebben.
  • U moet voldoen aan alle verplichtingen uit het kwaliteitsprotocol.

Een overzicht van alle beschermde inheemse diersoorten vindt u in de lijst Beschermde diersoortenExternal link. U vraagt de ontheffing aanExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of bij de provincie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven