Overdrachtsbelasting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

U betaalt overdrachtsbelastingExternal link als u:

  • Een onroerende zaak (bijvoorbeeld een bedrijfspand, een stuk grond of een woning) koopt.
  • Een recht op een onroerende zaak krijgt (bijvoorbeeld het recht van opstal of erfpacht).

Wordt u eigenaar van aandelen in een nv of bv, of maat in een maatschap? En bestaan de bezittingen van de nv, bv of maatschap vooral uit onroerende zaken? Dan betaalt u ook overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting kunt u niet aftrekken als kosten van uw onderneming. U moet de overdrachtsbelasting optellen bij de boekwaarde van de onroerende zaak. Over deze waarde moet u afschrijven. Op grond schrijft u niet af.

Aangifte doen

Als een notaris bij de overdracht van een onroerende zaakExternal link een akte opmaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet namens u aangifte en betaalt ook de overdrachtsbelasting. Als er geen notariële akte wordt gemaakt, gelden andere regels.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting

Soms kunt u een vrijstelling van overdrachtsbelastingExternal link krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsoverdracht aan familieleden of als u een onroerende zaak inbrengt in een bv.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst