Overdrachtsbelasting

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Heeft u een onroerende zaak? Bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond. Of heeft u rechten op onroerende zaken gekocht of gekregen? Dan heeft u te maken met overdrachtsbelasting.

U betaalt 10,4% overdrachtsbelasting als u:

  • Een onroerende zaak (bijvoorbeeld een bedrijfspand, een stuk grond of een woning) koopt.
  • Een recht op een onroerende zaak krijgt (bijvoorbeeld het recht van opstal of erfpacht).

Wordt u eigenaar van aandelen in een nv of bv? En bestaan de bezittingen van de nv of bv vooral uit onroerende zaken? Dan betaalt u ook overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting kunt u niet aftrekken als kosten van uw onderneming. U moet de overdrachtsbelasting optellen bij de boekwaarde van de onroerende zaak. Over deze waarde moet u afschrijven. Op grond schrijft u niet af.

Aangifte doen

Als een notaris bij de overdracht van een onroerende zaak een akte opmaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet namens u aangifte en betaalt ook de overdrachtsbelasting. Als er geen notariële akte wordt gemaakt, gelden andere regels.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting

Soms kunt u een vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u ook omzetbelasting betaalt, of als u een pand inbrengt in een onderneming.