Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetswijzigingen

Overheid toetst investeringen met risico voor nationale veiligheid

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish versionIngangsdatum: 1 juni 2023

Wat is er veranderd?

Voert uw bedrijf vitale processen uit? Of beschikt uw bedrijf over sensitieve technologie? U moet wijzingen van zeggenschap melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Er is een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De veiligheidstoets geldt voor twee soorten bedrijven in Nederland:

  • vitale aanbieders
  • bedrijven die beschikken over sensitieve technologie

Investeringen, fusies en overnames in dit soort bedrijven kunnen in sommige gevallen leiden tot risico’s voor de nationale veiligheid.

Zowel investeerders in vitale aanbieders en bedrijven met sensitieve technologie, als deze ondernemingen zelf, moeten wijzigingen van zeggenschap melden. De melding moet gebeuren bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat bureau beoordeelt of er een risico ontstaat voor de nationale veiligheid. Blijken er risico’s te zijn, dan kan het BTI voorwaarden verbinden aan de investering. In het uiterste geval kan deze zelfs worden verboden.

De veiligheidstoets geldt voor investeringen vanuit alle landen.

Voor wie?

  • Vitale aanbieders, dus bedrijven die vitale processen uitvoeren. Deze zijn zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving, dat uitval of verstoring tot grote maatschappelijke ontwrichting kan leiden.
  • Ondernemingen met sensitieve technologie. Deze bedrijven hebben bepaalde kennis of informatie over deze technologie die gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid als deze uitlekt.
  • Investeerders

Wanneer?

De 'Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo)' heeft een terugwerkende kracht tot 8 september 2020. De Wet Vifo is ingegaan op 1 juni 2023.

Ondernemersloket Economische Veiligheid

Op de website van het Ondernemersloket Economische Veiligheid vinden ondernemers actuele informatie en kennis over diverse onderwerpen rondom economische veiligheid, waaronder export van strategische goederen en informatie over de Wet Vifo. Ook kunnen mkb-ondernemers advies vragen aan het loket over mogelijke risico’s en de maatregelen die zij daartegen kunnen nemen. Het loket is te vinden via www.economischeveiligheid.nl.

Zie ook

Naar boven