Overheid toetst investeringen met risico voor nationale veiligheid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 maart 2022

Wat verandert er?

Voert uw bedrijf vitale processen uit? Of beschikt uw bedrijf over sensitieve technologie? U moet wijzingen van zeggenschap melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Er komt een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De veiligheidstoets geldt voor twee soorten bedrijven in Nederland:

  • vitale aanbieders
  • bedrijven die beschikken over sensitieve technologie.

Investeringen, fusies en overnames in dit soort bedrijven kunnen in sommige gevallen leiden tot risico’s voor de nationale veiligheid.

Zowel investeerders in vitale aanbieders en bedrijven met sensitieve technologie, als deze ondernemingen zelf, moeten wijzigingen van zeggenschap melden. De melding moet gebeuren bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat bureau beoordeelt of er een risico ontstaat voor de nationale veiligheid. Blijken er risico’s te zijn, dan kan het BTI voorwaarden verbinden aan de investering. In het uiterste geval kan deze zelfs worden verboden.

De veiligheidstoets wordt ingevoerd voor investeringen vanuit alle landen.

Voor wie?

  • Vitale aanbieders, dus bedrijven die vitale processen uitvoeren. Deze zijn zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving, dat uitval of verstoring tot grote maatschappelijke ontwrichting kan leiden.
  • Ondernemingen met sensitieve technologie. Deze bedrijven hebben bepaalde kennis of informatie over deze technologie die gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid als deze uitlekt.
  • Investeerders

Wanneer?

De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet vifo) gaat naar verwachting in op 1 maart 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven