Een medewerker inhuren via detachering

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Als u tijdelijk iemand wilt inhuren kunt u een werknemer 'lenen' van een ander bedrijf. Dat bedrijf detacheert de werknemer aan u. U moet zich als 'inlener' houden aan de regels in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Wat is detachering?

Bij detachering werkt een werknemer tijdelijk bij een ander bedrijf. De werknemer blijft dan in loondienst van het bedrijf dat hem uitleent.

Hoe werkt detachering?

Bij detachering zijn 3 partijen betrokken:

1. Uitlener

De uitlener is de werkgever van de uitgeleende medewerker en zorgt voor de betaling van het loon. De uitlener wordt ook intermediair genoemd. Dit kan bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsbureau zijn. Of een bedrijf dat personeel tegen betaling uitleent.

2. Inlener

De inlener is de opdrachtgever: het bedrijf dat een medewerker van de uitlener inhuurt. De inlener betaalt hiervoor een vergoeding aan de uitlener.

3. Werknemer

Is in (vaste) dienst van de uitlener en wordt tijdelijk uitgeleend aan de inlener. Hier werkt de werknemer onder leiding en toezicht van de inlener.

Salaris bij detachering

De medewerker staat op de loonlijst van de uitlener. U bepaalt als opdrachtgever het salaris. Dit hangt bijvoorbeeld af van het soort werk en de ervaring van de werknemer die daarvoor nodig is. Houd rekening met de vergoeding die u betaalt aan de uitlener. Deze komt bovenop het salaris.

  Regels voor detachering

  In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) staan de regels voor het inhuren en uitlenen van personeel.

  Voor u als inlener geldt:

  Wanneer kiest u voor detachering?

  Een medewerker inhuren via detachering kan om verschillende redenen handig zijn:

  • U wilt geen werkgeversrisico’s lopen. Zoals doorbetaling van het loon bij ziekte.
  • U heeft tijdelijk behoefte aan extra hulp of kennis binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld ter vervanging van een zwangerschapsverlof of voor een project.

  Lees meer over de Waadi en het toezicht door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

  Medewerker uit het buitenland inhuren via detachering

  Wilt u een medewerker via een tussenpartij uit het buitenland inhuren? Dan krijgt u naast de Waadi met aanvullende regels te maken.

  Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren, en payrollen?

  Detacheren, uitzenden en payrollen zijn vormen van flexibele arbeidsbemiddeling voor als u tijdelijk extra personeel nodig heeft. De belangrijkste kenmerken op een rij:

  • Een detacheringscontract is vaak voor een langere periode. De 3 partijen leggen vooraf de einddatum en het gemiddeld aantal werkuren per week vast.
  • In een detacheringscontract kan een opzegtermijn staan. U kunt het contract met de uitlener dan tussentijds stoppen. Staat er een uitzendbeding in het detacheringscontract? Dan kunt u het contract per direct stoppen.
  • Bij detachering mag u vaak beslissen welke kandidaat bij u komt werken. Het detacheringsbureau stelt een aantal van zijn medewerkers aan u voor. Soms zoekt de detacheerder speciaal voor uw opdracht een medewerker. De detacheerder neemt deze persoon dan in dienst om bij u de opdracht uit te voeren.

  • Een uitzendcontract is vaak voor een korte periode en heeft meestal een uitzendbeding. De arbeidsovereenkomst kan hierdoor per direct gestopt worden, zonder een reden te geven.
  • Alle drie de partijen kunnen de overeenkomst beëindigen. In de praktijk doet de inlener of de medewerker dit.
  • Het uitzendbureau beslist meestal wie er bij u komt werken.

  • Bij payrollen sluit u een contract met een payrollbedrijf. U zoekt zelf de werknemer, bepaalt het salaris en heeft zeggenschap over de medewerker. Maar de medewerker gaat in dienst bij het payrollbedrijf.
  • Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks bij u in dienst zijn. Bij mogelijk ontslag van een payrollmedewerker kijkt UWV of de rechter naar de omstandigheden. U kan het payrollcontract dan niet zomaar opzeggen.
  • Payrollkrachten hebben minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks bij u in dienst zijn.

  Verschil detacheren, uitzenden en payrollingVerschil detacheren, uitzenden en payrolling