Plastic rietjes, borden en ander wegwerpplastic verboden

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

± 6 min lezen

U mag als producent of importeur bepaalde producten van wegwerpplastic niet meer op de markt brengen. Bijvoorbeeld bestek, borden en rietjes. Bestaande voorraden mag u nog wel verkopen als u een winkel, groothandel of horecagelegenheid heeft. Lees hier welke regels er voor wegwerpplastic gelden.

Waarom maatregelen tegen wegwerpplastic?

Plastic heeft veel handige eigenschappen. Maar er komt steeds meer plastic afval in zee terecht (plasticsoep). Vissen en andere zeedieren kunnen hier ziek van worden. Met de nieuwe SUP-richtlijn (Single Use Plastics) wil de Europese Unie de plasticsoep daarom verminderen. De regels gaan over de producten die het meest op de Europese stranden aanspoelen. En waar al goede, betaalbare alternatieven voor zijn.

Infographic met een tijdlijn. Alle getoonde informatie is in het artikel te vinden.

Verbod op wegwerpproducten

Deze producten van wegwerpplastic mag u vanaf 3 juli 2021 niet meer op de markt brengen in de EU-lidstaten. Dit geldt als het product geheel of gedeeltelijk uit plastic bestaat.

 • borden
 • bestek
 • roerstaafjes
 • rietjes - met uitzondering van rietjes die zijn aangemerkt als medisch hulpmiddel
 • wattenstaafjes - met uitzondering van wattenstaafjes die zijn aangemerkt als medisch hulpmiddel
 • ballonstokjes - met uitzondering van de ballonnen voor professioneel gebruik
 • voedselverpakkingen, bekers en drankverpakkingen gemaakt van EPS (piepschuim)
 • alle producten gemaakt van oxo-degradeerbare kunststoffen (plastic dat afbreekt in contact met zonlicht, warmte of buitenlucht)

Twijfelt u of uw product onder het verbod valt? Doorloop de Beslisboom Single Use Plastics van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

Markering met informatie over plastic

Bij een aantal producten moet u vanaf 3 juli 2021 op het product of op de verpakking een markering drukken. Op de markering staat:

 • in welke afvalbak het product hoort
 • dat er kunststof in zit
 • wat de gevolgen zijn van zwerfafval voor het milieu

Op dit product moet u een markering drukken:

 • wegwerpbekers

En op de verpakking van deze producten moet u een markering drukken:

 • vochtige doekjes
 • tampons en inbrenghulzen voor tampons
 • maandverband
 • tabaksproducten met filters en losse filters voor tabaksproducten

Gebruik de standaard markeringen. U vindt de standaard markeringen in verschillende talen op de website van de Europese Commissie.

Bij producten die u voor 4 juli 2022 op de markt brengt mag u de markering ook met een sticker op het product of de verpakking aanbrengen. Daarna moet u de markering rechtstreeks op het product of de verpakking drukken.

Verantwoordelijkheid voor producenten

Voor een aantal producten gaat een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) gelden. Dat betekent dat u als producent meebetaalt aan het inzamelen van het afval en het opruimen van zwerfafval. De UPV gaat vanaf 5 januari 2023 stapsgewijs in. De regeling wordt nog verder uitgewerkt.

UPV vanaf 5 januari 2023:

 • Tabaksproducten met filters
 • Eenpersoons voedselverpakkingen
 • Wegwerpbekers
 • Zakjes en wikkels
 • Lichte plastic draagtassen
 • Drankverpakkingen

UPV vanaf 31 december 2024:

 • Ballonnen
 • Vistuig
 • Vochtige doekjes

Regels voor flessen en drankverpakkingen

Bij drankverpakkingen moeten de doppen aan de verpakking vast blijven zitten tijdens gebruik. Deze regel gaat in vanaf 3 juli 2024.

Dit geldt niet voor:

 • flessen en drankverpakkingen voor medisch gebruik
 • flessen en drankverpakkingen van meer dan 3 liter

Vanaf 2025: flessen van gerecycled materiaal

 • Vanaf 2025 moet 25% van het materiaal van een PET-fles (polyethyleentereftalaat) bestaan uit gerecycled materiaal.
 • Vanaf 2030 moet 30% van het materiaal van alle flessen gerecycled zijn.

De precieze ingangsdatum van deze regels is nog niet bekend. Het Europees normeringsinstituut werkt nog uit waar de producten precies aan moeten voldoen.

Statiegeld kleine plastic flesjes

Op kleine plastic flesjes wordt vanaf 1 juli 2021 statiegeld ingevoerd. Lees op statiegeldnederland.nl hoe u zich hier als producent of innamepunt op voorbereidt.

Veelgestelde vragen

alles sluiten

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat helpdesk afvalbeheer 088 7977102

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat