Privacygedragscode voor recherchebureaus

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Heeft u een recherchebureau? Dan moet u zich houden aan de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus. Deze gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens en geldt voor alle onderzoeksbureaus in Nederland.

Wat is de Privacygedragscode?

In de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus staat hoe u in de praktijk onderzoek doet en hoe u moet omgaan met de persoonsgegevens (privacy) van de mensen naar wie u onderzoek doet. In de gedragscode staan onder meer regels over:

  • het doel waarvoor u gegevens verzamelt
  • hoe lang u gegevens bewaart
  • geheimhouding
  • beveiliging van de gegevens
  • het informeren van de persoon naar wie u onderzoek doet
  • de rechten van de persoon naar wie u onderzoek doet

Dit artikel is gerelateerd aan: