Dit artikel is gerelateerd aan:

Privacygedragscode voor recherchebureaus

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Heeft u een recherchebureau? Dan moet u zich houden aan de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus. Deze gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens en geldt voor alle onderzoeksbureaus in Nederland.

Wat is de Privacygedragscode?

In de gedragscode staat hoe u in de praktijk onderzoek doet en hoe u moet omgaan met de persoonsgegevens (privacy) van de mensen naar wie u onderzoek doet. In de gedragscode staan onder meer regels over:

  • het doel waarvoor u gegevens verzamelt
  • hoe lang u gegevens bewaart
  • geheimhouding
  • beveiliging van de gegevens
  • bijzondere persoonsgegevens
  • het informeren van de persoon naar wie u onderzoek doet
  • de rechten van de persoon naar wie u onderzoek doet

Privacygedragscode en de AVG

Op dit moment geldt de Privacygedragscode 2016-2021. Deze code is gebaseerd op de voorloper van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Privacygedragscode, gebaseerd op de AVG, moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tot die tijd moet u de Privacygedragscode 2016-2021 zoveel mogelijk in overeenstemming met de AVG uitleggen en gebruiken.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven