Verplicht uniform voor particuliere beveiligingsorganisaties

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Doet u beveiligerswerk? Of heeft u beveiligers in dienst? Een beveiliger moet een herkenbaar uniform dragen dat is goedgekeurd door de minister van Justitie en Veiligheid.

Regels uniform beveiliger

Het uniform voor een beveiliger moet aan deze eisen voldoen:

  • het uniform moet een herkenningsteken van de particuliere beveiligingsorganisatie hebben
  • het uniform moet het V-teken als embleem hebben
  • het uniform mag niet lijken op de kleding van de politie
  • vignetten, emblemen of logo's mogen niet op de vignetten van de politie lijken
  • het uniform mag geen tekens van rangen hebben

Uniform laten keuren

Heeft u een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau? U moet het uniform van uw medewerkers laten goedkeuren door Justis. Verandert u het uniform? Dan moet u opnieuw goedkeuring aanvragen.

Ontheffing van uniformdraagplicht

Bij dit soort beveiliging is een uniform niet verplicht als u een ontheffing heeft aangevraagd:

  • persoonsbeveiliging
  • winkelsurveillance
  • beveiliging van een luchtvaartterrein

U kunt ontheffing van de uniformdraagplicht aanvragen bij de korpschef van de politie in uw buurt. Gaat het om de beveiliging van een luchtvaartterrein? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de Commandant Koninklijke Marechaussee.

Handboeien gebruiken

Medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus mogen tijdens het werk geen handboeien dragen en gebruiken. In uitzonderlijke gevallen kunt u toestemming krijgen voor het dragen van handboeien. U moet toestemming vragen voor het gebruiken van handboeien bij Justis.

Digitaal toestemming aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunnen recherchebureaus digitaal toestemming vragen bij Justis voor het gebruiken van handboeien. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: