Dit artikel is gerelateerd aan:

Uniformdraagplicht voor particuliere beveiligingsorganisaties

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Voert u beveiligingswerkzaamheden uit? Dan moet u een uniformExterne link dragen. Het uniform moet voldoen aan de eisen van de minister van Justitie en Veiligheid. Uw uniform moet voorzien zijn van het voorgeschreven embleem (V-teken). Herkenningstekens en donkerblauwe uniformen mogen niet lijken op politietekens en -uniformen.

Hoe krijgt u goedkeuring voor uw uniform?

U stuurt kleurenfoto's waarop de uitvoering van uw uniform en de herkenningstekens duidelijk zichtbaar zijn. Deze stuurt u op naar Justis. Wijzigt u het uniform? Dan moet u opnieuw goedkeuring aanvragen.

Ontheffing van uniformdraagplicht

Bij persoonsbeveiliging en winkelsurveillance kunt u ontheffing van de uniformdraagplicht krijgen. Een ontheffing vraagt u aan bij de korpschef van de politie in uw buurtExterne link. Gaat het om de beveiliging van een luchtvaartterrein? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de Commandant Koninklijke Marechaussee.

Handboeien gebruiken

Medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus mogen tijdens het werk geen handboeien dragen en gebruiken. In uitzonderlijke gevallen kunt u toestemming krijgen voor het dragen van handboeien. Die toestemming verleent de minister van Justitie en Veiligheid in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Digitaal toestemming aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunnen recherchebureaus digitaal toestemming vragen bij Justis. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven