Dit artikel is gerelateerd aan:

Vergunning aanvragen voor een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau oprichten en in stand houden? Dan heeft u een vergunningExterne link nodig. Er zijn verschillende soorten beveiligingsorganisaties:

  • beveiligingsbedrijven die (diverse) organisaties beveiligen
  • bedrijfsbeveiligingsdiensten die alleen de eigen organisatie beveiligen
  • geld- en waardetransportbedrijven
  • particuliere alarmcentrales

Ook als u horecaondernemer bent en zelf portiers te werk stelt, moet u een vergunning hebben. U vraagt de vergunning en de ministeriële toestemming aan bij Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Uw medewerkers moeten voldoen aan de opleidingseisen voor beveiligers of rechercheursExterne link. Ook zijn er voorschriften die te maken hebben met legitimatie, het uniform en privacy. Leidinggevenden moeten apart toestemming aanvragenExterne link bij Justis. Particuliere alarmcentrales moeten gecertificeerd zijnExterne link door Kiwa NCP.

Geschiktheidsverklaring voor een hond

Wilt u een surveillancehond of een objectbewakingshond inzetten? Dan heeft u een verklaring nodig waaruit blijkt dat de hond geschikt is. De hondenbegeleider moet de verklaring in zijn bezit hebben. U kunt de verklaring aanvragen bij:

Wie mogen geen beveiligingsbedrijf oprichten?

Buitengewoon opsporingsambtenaren, officieren van justitie, politie-ambtenaren en militairen van de Koninklijke Marechaussee mogen geen beveiligingsbedrijf of recherchebureau oprichten. Ook mogen zij geen werkzaamheden verrichten voor een beveiligingsbedrijf of recherchebureau. Een ontheffing van dit verbod kunt u aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunnen particuliere alarmcentrales en recherchebureaus de vergunning digitaal aanvragen bij Justis. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven