MenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Vergunning aanvragen voor een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 2 min lezenEnglish version

Wilt u een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen? Dan heeft u een vergunning nodig. U moet ook toestemming aanvragen bij de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) voor uw leidinggevenden en medewerkers om dit werk te mogen doen. Er zijn verschillende soorten beveiligingsorganisaties.

Vergunning aanvragen (Wpbr-aanvraag)

U kunt de vergunning voor uw particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau aanvragen bij Justis. Dit kan digitaal en schriftelijk. De vergunning is voor maximaal 5 jaar. Justis kan u ook een vergunning voor een kortere periode geven. U moet daarna uw vergunning verlengen.

Toestemming voor leidinggevenden aanvragen

Als leidinggevende binnen uw beveiligingsorganisatie of recherchebureau moet u toestemming van de minister van J&V aanvragen bij Justis. Dit kan tegelijk met uw vergunningaanvraag. Voor elke leidinggevende die u later aanneemt, moet u opnieuw toestemming vragen. De toestemming is verplicht voor mensen die de dagelijkse leiding hebben en voor mensen die het beleid binnen de organisatie bepalen.

Toestemming voor medewerkers aanvragen

Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten voor elke medewerker toestemming aanvragen bij de korpschef van de politie. Als u naast uw taak als leidinggevende ook zelf beveiligings- of recherchewerk doet, moet u ook toestemming vragen.

Beveiliging horeca

Ook als u horecaondernemer bent en zelf horecaportiers in dienst heeft, moet u een vergunning hebben. U moet 3 maanden voordat uw vergunning afloopt een verlenging aanvragen.

Geschiktheidsverklaring voor een hond

Wilt u een surveillancehond of een bewakingshond inzetten? Dan heeft u een verklaring nodig waaruit blijkt dat de hond voor het werk geschikt is. De hondenbegeleider moet de verklaring in zijn bezit hebben. U vraagt de verklaring aan bij:

Wie mogen geen beveiligingsbedrijf oprichten?

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), officieren van justitie, politie-ambtenaren en militairen van de Koninklijke Marechaussee mogen geen beveiligingsbedrijf of recherchebureau beginnen. Ook mogen zij geen werk doen voor een beveiligingsbedrijf of recherchebureau. Voor boa's kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen bij het ministerie van J&V.

Particuliere alarmcentrale

Heeft u een particuliere alarmcentrale? Dan mag u alarmapparatuur alleen laten installeren en onderhouden door gediplomeerde installateurs. Deze installateurs moeten een verklaring van betrouwbaarheid hebben. De installateur vraagt zelf de verklaring van betrouwbaarheid aan bij de korpschef van het politiekorps van zijn woonplaats.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunnen particuliere alarmcentrales en recherchebureaus de vergunning digitaal aanvragen bij Justis. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Naar boven