Toestemming vragen voor medewerkers beveiligingsorganisatie en recherchebureau

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een beveiligingsorganisatie of recherchebureau? Dan moet u voor de leidinggevenden en alle medewerkers toestemming aanvragen.

Toestemming vragen voor medewerkers

U moet toestemming aanvragen voor al uw medewerkers bij de korpschef van de politie in uw buurt. Ook voor medewerkers in uw organisatie die geen beveiligingswerk of recherchewerk doen.

Werkt uw medewerker op een luchtvaartterrein? Dan moet u toestemming vragen aan de commandant van de Koninklijke Marechaussee.

U krijgt toestemming als uw medewerker de juiste opleiding heeft en door de screening komt. De korpschef of de commandant screent uw medewerker op betrouwbaarheid en vakbekwaamheid en controleert of uw medewerker ooit voor strafbare feiten is veroordeeld.

Als uw medewerker niet aan de opleidingseisen kan voldoen, kunt u in sommige gevallen een ontheffing voor opleidingseisen aanvragen.

Toestemming vragen voor leidinggevenden

U moet voor de leidinggevenden toestemming aanvragen bij de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) via Justis.

Voor elke leidinggevende moet u apart toestemming vragen. De toestemming is verplicht voor mensen die de dagelijkse leiding hebben en die het beleid binnen de organisatie bepalen.

Voor leidinggevende die zelf beveiligings- of recherchewerkzaamheden doen, moet u ook toestemming vragen aan de korpschef van de politie in uw buurt.

Legitimatiebewijs beveiliging aanvragen

Heeft uw medewerker toestemming gekregen om beveiligings- of recherchewerkzaamheden te doen? Dan moet u een legitimatiebewijs voor uw medewerker aanvragen bij de korpschef van de politie.

Uw medewerkers moeten dit legitimatiebewijs onder werktijd altijd bij zich hebben. Een legitimatiebewijs is maximaal 3 jaar geldig. De aanvraag van een legitimatiebewijs kost geld.

Als uw medewerker geen beveiliger meer is, moet u het legitimatiebewijs teruggeven aan de korpschef. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.

Digitaal toestemming vragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunnen particuliere alarmcentrales en recherchebureaus voor hun medewerkers digitaal toestemming vragen bij Politie Nederland of Justis. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: