Reclame en bijsluiter voor financiële producten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Maakt u reclame voor complexe financiële producten, zoals beleggingsverzekeringen of bankspaarproducten? Dan moet u daarin een risicometer en waarschuwingszin opnemenExternal link. U bent verplicht gebruik te maken van de waarschuwingszinnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor bepaalde risicovolle financiële producten mag u straks geen reclame meer makenExternal link. De AFM krijgt de bevoegdheid deze aan te wijzen.

Reclame voor kredieten

Maakt u reclame voor kredieten? Dan moet u duidelijk zijn over de kosten van de lening, en de hoogste rente noemen. U mag niet adverteren met actietarieven. In de reclame moet u een waarschuwingszin en -symbool opnemenExternal link. U moet het materiaal van de AFM gebruiken voor reclame-uitingen op schrift, internet, radio en televisie. Dit kunt u downloaden op de website van de AFM.

Financiële bijsluiter

Ook moet u een financiële bijsluiterExternal link aanbieden bij uw product. Deze bijsluiter maakt u volgens een vast model. In het Register financiële bijsluitersExternal link vindt u financiële bijsluiters. De bijsluiter moet deze productinformatie bevatten:

  • het doel van het product;
  • hoe het product werkt;
  • het risico van het product;
  • of de klant het product tussentijds kan opzeggen en de financiële gevolgen daarvan;
  • wat er gebeurt als de klant overlijdt;
  • de kosten van het product;
  • wat het product mogelijk opbrengt (met voorbeeldrendementen).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven