Regels voor reclame

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Als u reclame maakt, moet u zich houden aan de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dit geldt voor alle reclame, het maakt niet uit welk medium u gebruikt. In de NRC staan algemene regels en bijzondere reclamecodes voor speciale producten en diensten.

Algemene regels reclame

Volgens de algemene regels in de NRC mag reclame niet:

 • in strijd zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen
 • in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden
 • onnodig kwetsen of een bedreiging zijn voor de volksgezondheid
 • het vertrouwen in reclame schaden
 • angst of bijgeloof aanspreken
 • onherkenbaar zijn als reclame
 • oneerlijk zijn (bijvoorbeeld misleidende reclame en agressieve reclame)

Misleidende reclame

Misleidende reclame is verboden. Uw reclame is misleidend als u informatie geeft die niet klopt, niet compleet of erg onduidelijk is. Bijvoorbeeld als u zegt dat iets een keurmerk heeft of gratis is terwijl dit niet zo is. Of als u (belangrijke) informatie verbergt op uw website. U mag wel overdrijven in uw reclame.

Agressieve reclame

Agressieve reclame is verboden. Uw reclame is agressief als de consument niet meer vrij kan kiezen, waardoor hij een beslissing neemt die hij anders niet had genomen. U mag geen reclame maken waarin u de consument intimideert, dwingt, (fysiek) bedreigt of uw machtspositie gebruikt om druk uit te oefenen.

Agressieve reclame is bijvoorbeeld:

 • hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon, fax, e-mail of andere media op afstand
 • de indruk wekken dat een consument een prijs heeft gewonnen of gaat winnen door iets te doen, terwijl er geen prijs is of de consument moet betalen
 • profiteren van de goedgelovigheid van kinderen of hen aanzetten om hun ouders over te halen iets te kopen

Vergelijkende reclame

U mag vergelijkende reclame maken onder bepaalde voorwaarden. U maakt vergelijkende reclame als u de naam, dienst of het product van uw concurrent duidelijk noemt.

Vergelijkende reclame maken mag als:

 • de reclame niet misleidend is
 • de producten of diensten hetzelfde doel hebben
 • u objectief vergelijkt (bijvoorbeeld een controleerbare eigenschap, zoals de prijs)
 • u de naam van uw concurrent niet schaadt
 • het duidelijk is dat u de adverteerder bent en niet de concurrent
 • u een speciale aanbieding heeft en duidelijk is wanneer die aanbieding geldt
 • u producten met een oorsprongbenaming (zoals feta of parmaham) met gelijke producten vergelijkt
 • u goederen of diensten niet voorstelt als imitatie of namaak van een beschermd merk of beschermde handelsnaam

Bijzondere reclamecodes

Voor sommige producten, kanalen of doelgroepen gelden bijzondere reclamecodes. Bijvoorbeeld voor:

Reclame maken voor tabak

U mag geen reclame maken voor tabak en andere producten om te (kunnen) roken. Alleen tabaksspeciaalzaken die aan bepaalde voorwaarden voldoen en die geregistreerd zijn bij de Nederlandse Voedsel- en Warenauoriteit (NVWA), mogen reclame maken.

Ongevraagde berichten (spam) sturen

U mag geen ongevraagde berichten sturen via e-mail, app of sms (spam). Bijvoorbeeld reclame voor producten en diensten of een nieuwsbrief voor een goed doel.

U mag alleen reclame sturen als u voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 • de ontvanger heeft u duidelijk toestemming gegeven
 • de ontvanger kan zien dat de berichten van u zijn
 • de ontvanger kan zich makkelijk en gratis afmelden voor de berichten

Maakt u reclame via e-mail? Dan moet u ook voldoen aan de Code reclame via e-mail. Hierin staat bijvoorbeeld dat u duidelijk moet maken dat het om een reclamebericht gaat.

Boete

Als u spam verstuurt dan kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) u een boete geven. Deze boetes kunnen oplopen tot € 900.000 per overtreding.

Klacht indienen bij de Reclame Code Commissie

Wanneer een consument, bedrijf of organisatie vindt dat uw reclame niet aan de regels voldoet, kan de consument een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC doet onderzoek en kan eisen dat u de reclame verandert of niet meer gebruikt.

Dit artikel is gerelateerd aan: