Regels voor reclame

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u reclame maakt, moet u zich houden aan de regels over misleidende reclameExternal link en vergelijkende reclame. Een reclame is misleidend als u daarin beweringen doet die niet juist of onvolledig zijn. U maakt vergelijkende reclame als u de naam of het product of dienst van uw concurrent noemt. Vergelijkende reclame is wel toegestaan, maar mag niet misleidend zijn.

Nederlandse Reclame Code (NRC)

De Stichting Reclame Code heeft de Nederlandse Reclame CodeExternal link (NRC) opgesteld. In de NRC staan regels waar reclame aan moet voldoen. Voor bepaalde producten gelden bijzondere reclamecodesExternal link. Er is bijvoorbeeld een bijzondere code voor voedingsmiddelen, het aanbieden van reizen en tabaksproducten.

Reclame maken via social media

Gebruikt u social media om reclame te maken? Dan moet u zich houden aan de Reclamecode Social MediaExternal link. Betaalt u voor berichten op bijvoorbeeld Twitter of Facebook? Dan moet u dit aan de ontvanger van het bericht laten weten. Bijvoorbeeld door de hashtag #spon (gesponsord bericht) of #adv (advertentie) aan het bericht toe te voegen.

Op de website Check het bij SRC!External link kunt u stap voor stap nagaan of uw reclame voldoet aan de regels van de Nederlandse Reclame Code.

Klacht indienen bij de reclame Code Commissie

Vindt een consument dat hij door uw reclame is misleid? Dan kan hij een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Als de Reclame Code Commissie de consument in het gelijk stelt, mag u de reclame niet meer gebruiken. In sommige gevallen moet u een rectificatie plaatsen.

Mag u ongevraagd berichten (spam) sturen?

Het versturen van digitale berichten met een commercieel, ideëel of liefdadigheidsdoel is in Nederland verboden. Heeft de ontvanger u toestemming gegeven? Alleen dan mag u hem berichten sturenExternal link. Bijvoorbeeld via e-mail, telefoon (sms of mms), fora en social media zoals Twitter en Facebook. De ontvanger moet dan wel zien dat de berichten van u afkomstig zijn. Ook moet de ontvanger zien hoe en bij wie hij zich af kan melden.

Ontvangt u spam?

Dan kunt u een klacht indienenExternal link tegen de afzender bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) via Spamklacht.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven