Reinigingsrecht en afvalstoffenheffing

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U bent zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van uw bedrijfsafval. Als de gemeente dit voor u doet, moet u reinigingsrecht betalen. In sommige gemeenten is dit recht een vast bedrag voor een beperkte hoeveelheid. Andere gemeenten bepalen de hoogte van het bedrag aan de hand van uw sector en het aantal medewerkers. U kunt niet in iedere gemeente uw bedrijfsafval laten ophalen. In dat geval moet u een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar.

Afvalstoffenheffing bij meervoudig gebruik

Particuliere huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Verhuurt u kamers? Dan is er sprake van meervoudig gebruik van een pand. Als eigenaar/verhuurder van het pand moet u dan de afvalstoffenheffing betalen aan de gemeente. U kunt deze kosten doorberekenen aan uw kamerhuurders.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven