RSIN-nummer voor uw onderneming

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Het RSIN-nummer stond voorheen bekend als het fiscaal nummer (Fi-nummer). Het is een uniek nummer waarmee organisaties eenvoudig informatie met elkaar kunnen delen. U hoeft er niets voor te regelen. U ontvangt het automatisch wanneer u start als rechtspersoon of samenwerkingsverband.

Wat is een RSIN-nummer?

Een RSIN-nummer krijgt u bij inschrijving in het Handelregister van de KVK. Het is een uniek nummer waar u zelf niets mee hoeft te doen. Het is bedoeld voor (overheids)organisaties om makkelijk informatie met elkaar uit te wisselen. U hoeft daardoor niet steeds al uw gegevens te verstrekken. De afkorting RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Het RSIN-nummer is onder meer gekoppeld aan de Belastingdienst, de Basisregistratie Personen (BRP) en het Kadaster.

Voor wie is een RSIN-nummer?

Het RSIN-nummer is afhankelijk van de rechtsvorm voor twee groepen ondernemers:

  • rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen (bv’s), naamloze vennootschappen (nv's), verenigingen, stichtingen en coöperaties
  • samenwerkingsverbanden, zoals vof's, maatschappen en commanditaire vennootschappen

Het RSIN-nummer is dus niet voor eenmanszaken.

Hoe krijgt u het RSIN-nummer?

Als rechtspersoon of als samenwerkingsverband zoals bijvoorbeeld een bv, nv of vof, krijgt u naast een KVK-nummer automatisch een RSIN-nummer tijdens het inschrijven bij de KVK. U hoeft dus niet apart een RSIN-nummer aan te vragen. Het RSIN-nummer staat op het uittreksel dat u meekrijgt van de KVK.

Wat doet de Belastingdienst met het RSIN?

De KvK geeft bij uw inschrijving uw gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt vervolgens het RSIN-nummer om andere nummers samen te stellen, zoals het omzetbelastingnummer, het btw-identificatienummer en het loonheffingennummer.

Hoe ziet een RSIN-nummer eruit?

Het RSIN-nummer herkent u door uw btw-identificatienummer erbij te pakken. Het gaat om het cijfergedeelte dat staat tussen NL en B. Dat is het RSIN-nummer. Een RSIN-nummer is dus niet hetzelfde als een btw-identificatienummer, maar het maakt er wel onderdeel van uit.

Deze informatie is geplaatst door

KVK